Ajankohtaisiin

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2021 tilastojen valossa

Julkaisuajankohta 17.1.2022 8.21

Vuonna 2021 jatkunut Korona-pandemia vaikutti myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan ja tehtävien määrään. Ihmisten liikkumisen ja yhteiskunnan aktiivisuuden lisääntyminen vaikutti kesästä lähtien tehtävien määrää kasvattaen niitä edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrä lisääntyi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2021 yhteensä 7842 pelastustehtävää.  Lisäystä vuoteen 2020 oli liki tuhat tehtävää (v. 2020 oli yhteensä 6856 sammutus- ja pelastustehtävää ja vuonna 2019 oli 8002 tehtävää). Lisäystä tapahtui eniten liikenneonnettomuuksissa (lisäys 249 tehtävää), joka selittyy suurimmalta osaltaan liikennemäärien kasvulla.

Tulipalojen (rakennuspalot, rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot ja muut tulipalot) määrä lisääntyi edellisen vuoden 713:sta 782 kappaleeseen. Tulipalojen osuus pelastustehtävistä on täten noin 10 prosenttia. Suuronnettomuuksiksi luokiteltuja tehtäviä oli 3kpl (v. 2020 4 kpl), joista yksi tapahtui Vantaalla, yksi Tuusulassa ja yksi Hyvinkäällä. Suuronnettomuudeksi luokitellaan tulipalo, jossa vahinkojen osuuden arvioidaan olevan yli 500 000 euroa. 

Rakennus- ja huoneistopalojen määrä laski neljäntenä vuotena peräkkäin. Rakennuspalot vähenivät 14 tehtävällä ollen nyt 77 kpl (v. 2020 oli 91 ja vuonna 2019 oli 105 kpl). Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tulipaloissa kuoli vuonna 2021 kaksi henkilöä.  Edellisenä vuonna palokuolemia oli yksi. Erilaisissa onnettomuuksissa alueellamme menehtyi viime vuonna 26 henkilöä (v. 2020, 23 henkilöä ja v. 2019, 32 henkilöä) ja loukkaantui 647 henkilöä (v. 2020 loukkaantui 570 henkilöä ja v. 2019, 687 henkilöä).

Pelastustoiminnassa kohteeseen saapumisaikatavoite on määritelty eri riskialueilla erilaiseksi. Tavoite saavutettiin 67 % tapauksista. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli perillä kohteessa keskimäärin 8:01 minuutissa (v. 2020: 7:21 min). Heikoin tilanne on I-riskialueella (tiiviisti rakennettu korkeimman riskin alue), jossa kohde tulisi saavuttaa kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Vuonna 2020 1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 6:53 (2020: 6:43) ja tavoite saavutettiin 33 % tapauksista (2020: 37 %). Pelastusyksikön lähtöaika oli vuonna 2020 keskimäärin 1:24 minuuttia (2019: 1:30). 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii 30 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat antoivat merkittävää apua pelastuslaitosten yksiköille. Sopimuspalokuntia käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksiköiden apuna, mutta esimerkiksi Pornaisissa sopimuspalokunnat hoitavat joitakin tehtäviä itsenäisesti ja ovat nopein apu sillä alueella.  Vuoden aikana 780 sopimuspalokuntien yksikköä tarvittiin avustamaan pelastustoiminnassa. Lukumääräisesti eniten hälytyksiä kertyi Savion VPK:lle, Asolan VPK:lle ja Pornaisten VPK:lle.

Ensihoitopalveluiden tarve kasvoi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä nousi 12 % ollen vuonna 2021 40 901 kpl, kun vuonna 2020 se oli 36 522. Huomioitavaa on, että nousua vuoden 2019 tehtävämäärään ennen koronaa oli 3,5 % (39 528).

Tehtävät nousivat tasaisesti kaikissa kiireellisyysluokissa molemmilla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueen sairaanhoitoalueilla. HYKS- Peijaksen sairaanhoitoalueella kokonaistehtävämäärä nousi 12 % (26 4542), kun se vuonna 2020 oli 23150.  Vuoteen 2019 nousua oli 4 % (25 354). Hyvinkään sairaanhoitoalueella pelastuslaitoksen yksiköiden tehtävämäärät nousivat 7,5 % (14 447), kun se vuonna 2020 oli 13 372. Vuoteen 2019 verrattuna tehtävämäärien kasvu oli 2 % (14 147). 

Vuoden aikana yksiköiden käyttöaste nousi hieman yli koronaa edeltäneen ajanjakson. Vuoden 2021 tammikuu oli kiireinen (3382), helmikuusta huhtikuulle oli rauhallisempaa aikaa, mutta huhtikuun alusta tehtävämäärät nousevat kohti loppuvuotta, kiireisin kuukausi oli lokakuu 3792 tehtävällään. 

Lääkärihelikopterissa on pelastuslaitoksen HEMS-pelastaja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen HEMS-pelastajat työskentelevät FinnHEMS lääkärihelikopterissa. Lääkärihelikopterin lääkäri on HUS:n palveluksessa ja helikopterin sekä lentäjän palvelut tuottavat FinnHEMS Lentopalvelut Oy.  Ennakkotietojen mukaan lääkärihelikopterilla oli 2463 tehtävää (v. 2020 2437 kpl), joista Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli 1063 kpl (v. 2020 1024).

Valvontatoiminta
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella tehtiin määräaikaisia valvontakäyntejä (muihin kuin asuinrakennuksiin) 1 874 kohteeseen, joka vastaa 90 % toteumaa suhteessa tavoiteasetteluun. Valvonnan yhteydessä havaittiin jälkivalvontaa edellyttäviä puutteita 330:ssä kohteessa. Lisäksi asuinrakennuksiin tehtiin 362 paloturvallisuuden itsearvioinnin jälkivalvontaan liittyvää valvontakäyntiä, jotka kohdistuivat pientaloihin. 

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtäviä tarkastuksia ja päätöksiä tehtiin 626 kpl. Muita tarkastuksia ja katselmuksia, kuten rakennusten käyttöönottoon liittyviä tarkastuksia, pelastustiekoeajoja ja yleisötapahtumien valvontaa tehtiin yhteensä 655 kertaa. Lisäksi suoritettiin asiakirjavalvontaa 2238 kpl ja annettiin erilaisia asiantuntijapalveluita kuten rakennuslupalausuntoja 2 222 kertaa. 

Keski-Uusimaa

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41