Takaisin

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 21.12.2021 esillä vuoden 2022 asioita 

Julkaisuajankohta 16.12.2021 13.13

Johtokunnassa esillä muun muassa maksut ja taksat sekä ensi vuoden talous.

Johtokunnalle esitetään muutettavaksi maksuja ja taksoja. Lähtökohtana on, että ne ovat yhteneväiset koko Uudenmaan alueella. Maksuihin esitetään tehtäväksi 2,0 % korotus siten, että erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu olisi  1178 €  ja valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuisi 51,00 € tuntihintaan. 
Käsittelyssä on myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2022. Talousarvioesitys sisältää ensihoitoon neljän henkilötyövuoden lisäyksen 1.1.2022 alkaen sekä pelastustoimeen 12 henkilötyövuoden lisäyksen 1.11.2022 alkaen.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma sisältää talousarvion tarkemman jakautumisen ja toimintasuunnitelma 2022 johtokunnan hyväksyttäväksi tulevat strategiset tavoitteet.  
Lisäksi hyväksyttävänä on Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet vuodelle 2022 ja ylipalomiehen ja palomiehen virkojen muuttaminen kahdeksi palomestarin viraksi.

 
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat