Takaisin

Avotulen teon kiellon purkaminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Julkaisuajankohta 10.6.2024 10.20
Tiedote
Palanutta metsää.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusviranmainen kielsi pelastuslain 6 §:n nojalla 23.5.2024 kaiken avotulen teon Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Maaperän kosteus ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Varsinais-Suomen alueella suotuisasti ja viranomaispäätös avotulen käytön kiellosta voidaan purkaa.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.   

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusviranomaisen 23.5.2024 alueelleen asettama avotulen teon kielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset puretaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.  

On kuitenkin huomioitava, että avotulen teko on kielletty maastopalovaroituksen ollessa voimassa. 

Lisätietoja: päivystävä päällikkö p. 044 907 3500


 

Varsinais-Suomi