Tillbaka

Förbudet om att göra upp öppen eld i Egentliga Finlands välfärdsområde upphävs

Utgivningsdatum 10.6.2024 10.20
Pressmeddelande

Egentliga Finlands välfärdsområdets räddningsmyndigheten förbud från 23.5.2024 att göra upp öppen eld i Egentliga Finland välfärdsområde med stöd av 6 § i räddningslagen. Markens fuktighet och vindförhållandena har utvecklats gynnsamt i Egentliga Finland och myndighetsbeslutet över förbudet att göra upp öppen eld kan hävas.

Enligt 6 § i räddningslagen (379/2011) öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för terrängbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för terrängbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.   

Räddningsmyndigheternas förbud om att göra upp öppen eld i Egentliga Finlands välfärdsområde från 23.5.2024 upphävs och begränsningarna i anslutning till det här upphävs också söndagen den 9 i juni 2024 klockan 9. 

Man måste dock observera att öppen eld inte får uppgöras om varningen för terrängbrand är i kraft.

Mer information jourhavande chef 044 907 3500. 

Varsinais-Suomi

Det senaste