Takaisin

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 15.26
Tiedote 163/2020
Joulukuusi.

Vuoden 2021 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa ja rajavalvontaa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko aloittaa toimintansa

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin käyttöön perustetaan 1.1.2021 alkaen operatiivinen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko. Pysyvä joukon rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja siihen kuuluu vuoden 2027 lopulla yhteensä 10 000 henkilöä. Suomen osuus pysyvästä joukosta on vuonna 2021 kahdeksan pitkäaikaisesti lähetettyä virkamiestä, 72 lyhytaikaisesti lähetettyä virkamiestä ja 30 nopean toiminnan reserviin varattua virkamiestä. Pysyvä joukko tukee EU:n jäsenvaltioita ulkorajavalvonnassa ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisessa.

Suomi vastaanottaa 1050 kiintiöpakolaista

Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrä nousee ensi vuonna 850 henkilöstä 1050 henkilöön. Määrä arvioidaan vuosittain, ja hallitusohjelman mukaisesti se vaihtelee 850:n ja 1050:n välillä turvapaikanhakijoiden kokonaismäärästä riippuen.

Suomi vastaanottaa yhteensä 550 syyrialaista pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 250 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaanottaa 130 pakolaista, jotka on evakuoitu Libyasta Nigeriin tai Ruandaan. Suomi varautuu myös 120 pakolaisen vastaanottoon ilman kansalaisuus- ja aluerajausta, mukaan lukien hätätapaukset.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiöstä lopullisesti ensi viikolla talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Passin ja henkilökortin hinta nousee

Passin ja henkilökortin hinta nousee vuodenvaihteessa. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet poliisin myöntämien lupien määrään ja niistä saatuihin tuloihin alentavasti. Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun passin maksu nousee 51 eurosta 58 euroon. Hintaero sähköisesti haettuun passiin pysyy samana, joten sähköisesti haetun passin hinta on jatkossa 52 euroa. Lain mukaan maksullisen lupatoiminnan tulee vastata toiminnan kustannuksia.

Henkilökortteihin tulee painatuskulujen kasvun takia euron korotus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun henkilökortin hinta nousee 54 eurosta 55 euroon. Sähköisesti haetun henkilökortin hinta nousee 48 eurosta 49 euroon. Jos henkilökortti hankitaan passin kanssa yhdessä, henkilökortin hinta on 8 euroa halvempi.

Suojelupoliisin turvallisuusselvitysten maksut säilyvät pääosin ennallaan

Suojelupoliisin turvallisuusselvitysten maksujen suuruudet säilyvät pääosin ennallaan ensi vuonna. Maksua tarkistetaan laajan henkilöturvallisuusselvityksen osalta, joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen.

Suojelupoliisin turvallisuusselvitystoimintaan lisätään kaksi uutta suoritetta, jotka liittyvät ilmailun turvaamiseen. Ilmailulakia ja turvallisuusselvityslakia muutettiin vuonna 2020.

Lisäksi maksua aletaan periä perusmuotoisesta henkilöturvallisuusselvityksestä, joka sisältää ulkomaansidonnaisuuden tutkimisen ja joka liittyy valmiiseen turvallisuusselvitykseen. Maksun suuruus on puolet varsinaisen selvityksen maksusta.

Maahanmuuttoviraston lupien käsittelymaksut

Myöhemmin tässä kuussa sisäministeriö antaa asetuksen myös Maahanmuuttoviraston maksuista vuodelle 2021.

Lue Maahanmuuttoviraston maksuja koskeva tiedote

Viranomaisten virkamerkit ja henkilökortit huomioivat kansalliskielten yhdenvertaisuuden

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten virkamerkit ja henkilökortit päivitetään 1.1.2021 lähtien. Poliisin, Rajavartiolaitoksen, pelastusviranomaisten sekä Tullin uusissa korteissa huomioidaan perustuslain ja kielilain turvaama kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu.

Uudet virkamerkit ja henkilökortit ovat samanlaiset kuin aiemmat kortit, lukuun ottamatta otsikkokentän tekstejä, jotka muutettiin samankokoiseksi kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

Sisäministeriö on ohjeistanut, että virkamerkkien ja henkilökorttien vaihtamiseen on ryhdyttävä heti vuoden 2021 alusta. Siirtymäaikaa on vuoden 2023 loppuun saakka. Sisäministeriö edellyttää kaikkia turvallisuusviranomaisia vaihtamaan virkamerkit ja henkilökortit uudempiin priorisoiden ruotsinkieliset alueet ja asiakaskontakteissa olevat henkilöt.

Veikkaus Oy:n netissä pelattavien rahapelien enimmäistappiorajat säilyvät ennallaan 1.1.-31.3.

Veikkauksen netissä pelattavien nopearytmisten rahapelien enimmäistappiorajat säilyvät nykyisellään 31.3.2021 asti. Alennettu vuorokausikohtainen enimmäistappioraja säilyy 500 eurossa. Kuukausikohtainen enimmäistappioraja on 2000 euroa. Asiaa koskeva sisäministeriön asetus tulee voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, p. 0295 421 131, matti.pitkaniitty@raja.fi (Eurooppalainen raja- ja merivartiosto)
erityisasiantuntija Mirka Eirola, p. 0295 488 383, mirka.eirola@intermin.fi (kiintiöpakolaiset)
neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen, p. 0295 488 335, heidi.kankainen@intermin.fi (poliisin maksut)
hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, johanna.hakala@intermin.fi (suojelupoliisin maksut)
tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, p. 0295 488 350, tapio.aaltonen@intermin.fi (viranomaisten virkamerkit ja henkilökortit)
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, jukka.tukia@intermin.fi (rahapelien enimmäistappiorajat)

Tiedotetta täydennetty 22.12.2020: Tiedotteeseen on lisätty Maahanmuuttoviraston lupien käsittelymaksuja koskevan tiedoteen linkki.

Uusimmat