Takaisin

Viranomaisille ohje kansainvälisen avun vastaanottamisesta suuronnettomuustilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2015 13.33
Tiedote

Sisäministeriö on julkaissut pelastus-, meripelastus-, ympäristö- ja terveysviranomaisille tarkoitetun ohjeistuksen siitä, miten Suomi voi vastaanottaa kansainvälistä apua luonnon katastrofeissa tai suuronnettomuustilanteissa. Ohje helpottaa viranomaisten toimintaa katastrofitilanteessa antamalla käytännönläheisiä opastusta esimerkiksi avun pyytämiseen, avustusjoukkojen ja -tarvikkeiden maahantuloon ja viestintäjärjestelmien pystyttämiseen.

Ohjeella halutaan poistaa hallintoon ja tiedonkulkuun liittyviä esteitä, jotta kansainvälisten avustusjoukkojen maahantulo, operatiivinen toiminta ja maastalähtö sekä kauttakulku Suomen alueen kautta sujuisivat tehokkaasti.

Uutta ohjetta sovellettaisiin tilanteissa, joissa Suomi on virallisesti pyytänyt kansainvälistä apua esimerkiksi muilta Pohjoismailta tai EU-mailta, koska Suomen oma kapasiteetti ei riitä tilanteen hallintaan. Näissä tilanteissa johtovastuussa olisi pelastusviranomainen, meripelastusviranomainen, ympäristöviranomainen tai terveysviranomainen. Käytännössä tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi terroritekojen seuraukset, teknologian ja säteilyonnettomuuksien aiheuttamat katastrofit, ympäristökatastrofit, meren pilaantuminen ja akuutit terveyttä uhkaavat hätätilanteet.

Käytännössä ohjetta testattiin onnistuneesti jo Lapissa syyskuussa järjestetyssä Barents Rescue 2015 -pelastusharjoituksessa, jossa yhteistoimintaa harjoiteltiin yhdessä Ruotsin, Norjan ja Venäjän viranomaisten kanssa.

Ohje on laadittu työryhmässä, jossa oli edustus puolustusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, sisäministeriön alaisesta kriisinhallintakeskuksesta, rajavartiolaitoksesta, Suomen kuntaliitosta, Suomen pelastusjohtajista sekä tullista. Kukin viranomainen vastasi oman alansa ohjeistuksen sisällöstä.

Ohje pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen Euroopan Unionin pelastuspalvelumekanismista. Pelastuspalvelumekanismissa on määritelty niin kutsuttu isäntävaltion tuki, joka tarkoittaa muun muassa apua vastaanottavan maan toimia ennakoitavien esteiden poistamiseksi kansainväliseltä avulta.

Tutustu ohjeeseen Kansainvälisen avun vastaanottojärjestelyt luonnon ja ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuustilanteissa Suomessa: www.intermin.fi/julkaisu/182015

Lisätietoja

pelastusylitarkastaja Taito Vainio, p. 0295 488 423, etunimi.sukunimi@intermin.fi
neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, p. 0295 488 440, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat