Takaisin

Valtioneuvosto nimitti Ilkka Salmen sisäministeriön kansliapäälliköksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2018 13.48
Tiedote 31/2018

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ilkka Salmen sisäministeriön kansliapäällikön virkaan. Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Ilkka Salmi on johtanut keskeisiä turvallisuusalan toimijoita niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Euroopan komissiossa turvallisuusjohtajana, Euroopan unionin tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana sekä Suojelupoliisin päällikkönä. Hänellä on vahva kansallinen ja kansainvälinen kokemus turvallisuusasioista ja turvallisuuspolitiikasta.

Ilkka Salmi aloittaa tehtävässä 1.7.2018. Kesäkuun loppuun saakka vt. kansliapäällikkönä toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Sisäministeriön kansliapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä. Kansliapäällikön virka avautui, kun Päivi Nerg siirtyi vuoden alussa valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.

Lisätietoja:
vt. kansliapäällikkö Esko Koskinen, p. 0295 418 803, esko.koskinen@intermin.fi

Uusimmat