Ajankohtaisiin

Turvallisuusviranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2020 15.19
Tiedote 18/2020

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Sisäasiainhallinto on ohjeistanut henkilöstönsä suojatoimet, jotta poliisin, rajavalvonnan, hätäkeskusten, pelastustoimen ja Maahanmuuttoviraston toiminta voisi jatkua mahdollisimman häiriöttä. Suunnitelmissa on myös varauduttu tilanteeseen, että osa henkilöstöstä on sairaana.

– Sisäisen turvallisuuden viranomaisilla on tärkeä rooli suomalaisten arjen turvallisuuden rakentajana. Sisäministeriön hallinnonalalla on varauduttu tiivistämään viranomaisten välistä yhteistyötä ja toimimaan terveysviranomaisten suositusten mukaisesti, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

Rajavartiolaitos toimii yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa

Hallitus ilmoitti tänään, että ihmisiä pyydetään välttämään muuta kuin välttämätöntä matkustusta. Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa. Matkustustiedotteiden ajantasaisuus varmistetaan ja Korona-infopisteet laajennetaan myös maarajoille.

Rajatarkastuksissa havaittavat mahdolliset tartuntaepäilyt ohjataan ensisijaisesti terveydenhoidon piiriin. Rajanylityspaikoilla ei toistaiseksi ole havaittu epäiltyjä tapauksia.

Valtioneuvosto voi halutessaan päättää tietyn rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä esimerkiksi kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Lisäksi Rajavartiolaitoksella on mahdollisuus estää ulkorajoilla yksittäisen henkilön maahanpääsy kansanterveydelle muodostuvan uhan perusteella. Suomen kansalaisen maahanpääsyä ei voi estää.

Jos pahenevassa epidemiatilanteessa haluttaisiin estää ulkomaalaisten henkilöiden maahanpääsyä tietystä maasta tai tietyltä alueelta, se edellyttäisi terveysviranomaisten päätöstä. Rajavartiolaitos jatkaa asian käsittelyä terveysviranomaisten kanssa. Kaikissa tapauksissa kansanterveyden ylläpitämiseen perustuvat ratkaisut kuuluvat terveysviranomaisille.

Suomen ja muun EU:n sisärajat ylittävää liikennettä ei säännönmukaisesti valvota. Rajavalvonnan tilapäinen palauttaminen EU:n sisärajoille ei ole mahdollista kansanterveyden vaarantumisen perusteella. Sisärajatarkastukset voidaan palauttaa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhkan perusteella, esimerkiksi mikäli terveydenhuoltojärjestelmää uhkaa romahtaminen.

Poliisi hoitaa kaikkina aikoina kiireelliset tehtävät

Poliisilla on ajantasainen kuva tilanteesta ja varautumissuunnitelmat on juuri päivitetty. Poliisi on kaikkina aikoina toimiva valmiusorganisaatio, jossa on aina jatkuva varautuminen esimerkiksi sairauspoissaolojen tuomiin toiminnan muutoksiin. Kiireelliset tehtävät hoidetaan kaikissa tilanteissa ja se on myös poliisin varautumisen perusta. Poliisin henkilöstö on ohjeistettu ennaltaehkäisystä ja altistumistapauksista. Poliisi on varautunut toimivaltuuksiensa rajoissa tukemaan valtioneuvoston koronavirustilanteeseen liittyvien päätösten toimeenpanossa.

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hoito-ohjeita saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja omasta terveyskeskuksesta. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Turhat tiedustelusoitot kuormittavat hätäkeskuksia ja saattavat viivästyttää hätätilanteessa olevien henkilöiden avunsaantia. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Sisäministeriö tukee hallinnonalaa

Sisäministeriö osallistuu tilanteen edellyttämään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä varautuu tilanteen vaikeutumiseen. Myös ministeriön johtaminen ja toimintakyky pyritään turvaamaan henkilöstön ohjeistuksin etätöistä, kokouksista ja matkustamisesta.

Sisäministeriön pelastusosasto on Suomen vastuuviranomainen EU:n pelastuspalvelumekanismissa, joka on koronavirustilanteen takia aktivoitu. Se tarkoittaa käytännössä, että EU:n komissio voi muun muassa tukea jäsenmaita materiaaliavulla, avustushenkilöstöllä ja rahoittaa kustannuksia.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ,p. 0295 488 203 
valmiuspäällikkö Olli Lampinen, p. 0295 488 514 
erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 040 053 6973  (ministerin haastattelupyynnöt)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14