Takaisin

Terrorismin torjuntaan 12 miljoonaa euroa lisärahaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2017 13.59
Tiedote 86/2017

Hallitus päätti budjettiriihessään 31.8. lisätä ensi vuodelle 12 miljoonaa lisärahaa terrorismiin varautumiseen ja terrorismin ennaltaehkäisyyn sisäministeriön hallinnonalalla.

Hallituskauden aikana on jo tehty sisäministeriön johdolla useita Suomen turvallisuutta parantavia toimia ja hallitus tehostaa edelleen terrorismin vastaista toimintaa. Terrorismin torjunnan toimenpideohjelman tavoitteena on varautua ja ehkäistä terroritekoja. Hallitus lisäsi määrärahoja poliisille ja suojelupoliisille sekä kevään kehysriihessä että nyt budjettiriihessä. Yhteensä vuodelle 2018 poliisille on osoitettu 44 miljoonaa euroa ja suojelupoliisille 6 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.

– Turun toissaviikkoisten epäiltyjen terrorististen tekojen jälkeen turvallisuusviranomaiset ovat käyneet läpi niin jo tehtyjä toimia kuin sellaisia suunniteltuja toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vaatii lisäresursseja, sisäministeri Paula Risikko sanoo.

Terrorismin torjunnan toimenpiteet on jaettu ennaltaehkäisemiseen, paljastamiseen, estämiseen, häiriötilanteiden hallintaan sekä lainsäädännöllisiin keinoihin. Hallituksen budjettiriihessä esittämät lisäresurssit käytetään näiden toimien toteuttamiseen.

Budjettiriihessä päätettiin osoittaa 9 miljoonaa euroa lisämäärärahaa poliisin vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja 0,5 miljoonaa euroa ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen. Suojelupoliisin operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen osoitetaan 2,5 miljoonaa euroa. Lisäraha käytetään terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan, käsittelyyn ja analyysiin sekä saatuihin tietoihin perustuvaan toimintaan, kuten terrorismin kohdehenkilöiden valvontaan. Viime vuosina seurattavien henkilöiden ja vierastaistelijoiden määrän nopeasta kasvusta aiheutuvat seurattavat uhkat ovat kasvaneet nopeammin kuin resurssit.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön. Tämä voi edellyttää lainsäädännön muutosta ja säilöönottokapasiteetin nostoa.

Turvallisuusviranomaiset ovat viime vuosina varautuneet jo hyvin monin tavoin terrorismiin ja sen torjuntaan sekä hybridivaikuttamiseen. Ne ovat olleet poliisin operatiivisen varautumisen painopisteitä viimeiset kaksi vuotta. Vielä suunnitteilla olevia toimia on nyt aikaistettu ja ne toteutetaan hallituksen esittämien lisäresurssien turvin.

Rajavartiolaitokselle osoitettiin jo kehysriihessä 7,9 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen.

Budjettiriihessä päätettiin lisäksi, että turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäämällä resursseja hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen, mukaan lukien ruotsinkieliseen koulutukseen, 265 000 euroa ja siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin 300 000 euroa.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012
erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 040 566 6649 (sisäministeri Risikon haastattelupyynnöt)

Uusimmat