Takaisin

Suomi lähettää pelastustoiminnan asiantuntija- ja materiaaliapua Albaniaan maanjäristysten ja tulvien takia

Pelastusopistosisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2019 14.06
Tiedote 73/2019

Sisäministeriö on päättänyt lähettää Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta asiantuntija- ja materiaaliapua Albaniaan maanjäristysten ja tulvien takia. Albania on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteen hoitamiseen EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomi kuuluu.

Suomi lähettää kansainväliseen pelastustoimintaan koulutetun Finn Rescue Teamin (FRT) asiantuntijan EU-tiimin tehtäviin. EU-tiimin tehtäviin alueella kuuluu muun muassa kansainvälisen avun koordinointi, logistiikka, tiedonhallinta ja analysointi. Pelastusopisto toimii lähetettävän asiantuntijan työnantajana.

Materiaaliapuna Suomi lähettää 48 perhetelttaa, 360 huopaa ja 1000 makuualustaa. Albanian viranomaiset ovat pyytäneet materiaaliapua muilta EU-mailta, koska maanjäristyksen vahingot ovat mittavat ja rankkasateiden johdosta tapahtuneet tulvat ovat pahentaneet tilannetta entisestään.

Albanian maanjäristyksiä on seurannut useita jälkijäristyksiä sekä myrskyjen ja rankkasateiden aiheuttamia tulvia. Nämä ovat aiheuttaneet laajoja vahinkoja, kuten rakennusten ja siltojen romahduksia sekä maanvyörymiä.

Avustusmateriaali lähetetään EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta osana unionin yhteistä avustusoperaatiota. Sisäministeriö on tehnyt yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa tarvikkeiden hankinnassa ja kuljetuksessa. Euroopan komissio korvaa 75 prosenttia kuljetuskustannuksista.

Suomi on aktiivinen asiantuntija-avun lähettäjä

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä. Suomi on yksi EU:n pelastuspalvelumekanismin aktiivisimmista maista asiantuntija-avun lähettämisessä.

Avun lähettämisestä päättää sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Pekka Tiainen, p. 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi (materiaaliapu)
koulutuspäällikkö Ville-Veikko Pitkänen, Pelastusopisto, p. 050 439 1846, ville-veikko.pitkanen@pelastusopisto.fi (asiantuntija-apu)

Uusimmat