Takaisin

Suomen sisäisen turvallisuuden tulevaisuus kartoitetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2015 13.53
Tiedote

Sisäministeriö käynnisti sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun. Selonteossa muodostetaan kokonaiskuva Suomen sisäisen turvallisuuden tulevaisuuden haasteista, kartoitetaan mahdollisuuksia ja luodaan arvio sisäisen turvallisuuden vaatimista resursseista. Selonteon tekeminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja hallitus antaa selonteon eduskunnalle ensi keväänä.

- Hallitusohjelman vision mukaan Suomi on maailman turvallisin maa. Selonteko on tiekartta siihen, miten tavoitteeseen päästään, sisäministeri Petteri Orpo kertoi Kansallisessa turvallisuustutkimuksen seminaarissa tänään 20. lokakuuta Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Selonteko kartoittaa välineitä uusiin uhkiin varautumiselle. Selonteon valmistuttua sen pohjalta valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategia, joka ohjaa hallitusohjelman rinnalla koko sisäministeriön hallinnonalan toimintaa tulevina vuosina.

- Sisäinen turvallisuus ei synny vain turvallisuusviranomaisten toimin, vaan tärkeä tehtävä on esimerkiksi sosiaali- ja nuorisotyöllä. Sen vuoksi kutsumme sidosryhmät laajasti mukaan sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun ensi keväänä. Toivon, että suomalaiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun arjen turvallisuudesta, ministeri Orpo totesi.

Sisäisen turvallisuuden selonteko valmistuu keväällä 2016 ja strategia syksyllä 2016.

Lue lisää selonteon valmistelusta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/selonteko

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, etunimi.sukunimi@intermin.fi
kehittämisneuvos Harri Martikainen, p. 0295 488 512, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat