Takaisin

Suomen ja Ruotsin sisäministerit keskustelevat kahdenvälisestä yhteistyöstä ja muutoksista turvallisuusympäristössä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2022 9.04
Tiedote 46/2022

Sisäministeri Krista Mikkonen ja Ruotsin oikeus- ja sisäministeri Morgan Johansson tapaavat Suomessa 16.3. keskustellakseen yhteistyöstä siviilivalmiudessa, varautumisessa, pelastustoimessa sekä poliisiyhteistyösopimuksen toimeenpanossa. Lisäksi keskusteluissa sivutaan rannikkovartiostoyhteistyötä.

– Turvallisuuteemme kohdistuu monitahoisia globaaleja haasteita, joihin Suomi ja Ruotsi varautuvat tiiviissä yhteistyössä sekä poliittisella että virkamiestasolla. Näitä haasteita ovat muun muassa muutokset turvallisuusympäristössä, mutta myös ilmastonmuutos ja digitalisoituvan yhteiskunnan haavoittuvuudet, toteaa sisäministeri Mikkonen. 

– On paljon erilaisia uhkia, joihin yhteiskuntiemme on reagoitava. Pandemia on haastanut meitä molemmissa maissa, ja ilmastokriisi on maailmanlaajuinen haaste. Ja nyt lähialueemme turvallisuustilanne heikkenee, oikeus- ja sisäministeri Johansson sanoo.

Naapurimaiden tiivis yhteistyö tehostaa viranomaisten osaamista ja toimintaa

Viimeaikaisten turvallisuusympäristön muutosten myötä on entistä tärkeämpää, että Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on tiivistä, läheistä ja välitöntä kaikilla tasoilla. Yhteistyö siviilivalmiuden ylläpidossa ja kehittämisessä on yksi tärkeä osa maiden yhteistä varautumista turvallisuusympäristön muutoksiin. 

Vuoden 2021 helmikuussa allekirjoitettu linjaus Suomen ja Ruotsin välisestä syvennetystä yhteistyöstä siviilivalmiuden, varautumisen ja pelastustoimen aloilla on nyt entistä tärkeämpää. Vuoden 2021 aikana yhteistyötä on edistetty muun muassa EU:n ja Naton siviilivalmiusasioissa sekä yhteisessä harjoituksissa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa. Yhteistyötä jatketaan tiiviisti. 

Myös viime vuonna allekirjoitetun poliisiyhteistyösopimuksen toimeenpano on tärkeä osa maiden välistä yhteistyötä. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymiseksi ja toteuttamiseksi Suomessa on valmisteilla parhaillaan. Lisäksi rannikkovartiostoyhteistyön kehittäminen on luonnollinen osa maiden välistä yhteistyötä. 

Ministerit osallistuvat myös yleisölle avoimeen keskusteluun Hanasaaressa

Kahdenvälisen kokouksen jälkeen ministerit osallistuvat yleisölle avoimeen dialogiin Hanasaaressa. Dialogi liittyy Hanaholmen-koulutusohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen ja Ruotsin siviilivalmisasiantuntijoiden verkostoitumista ja osaamista. Hanaholmen-koulutusohjelma perustuu maiden pääministerien aloitteeseen. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jenna Kuitunen, p. 0295 488 276, jenna.kuitunen@govsec.fi

Uusimmat