Tillbaka

Finlands och Sveriges inrikesministrar diskuterar det bilaterala samarbetet och förändringarna i säkerhetsmiljön

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2022 9.04
Pressmeddelande 46/2022

Inrikesminister Krista Mikkonen och Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson träffas i Finland den 16 mars för att diskutera samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och genomförande av avtalet om polissamarbete. Därtill diskuteras kustbevakningssamarbetet.

– Vår säkerhet utsätts för komplexa globala utmaningar. Finland och Sverige förbereder sig på dessa utmaningar i ett nära samarbete på både politisk nivå och tjänstemannanivå. Det handlar bland annat om förändringarna i vår säkerhetsmiljö men också om klimatförändringarna och det digitaliserade samhällets sårbarheter, säger inrikesminister Mikkonen.

– Det finns många olika hot som våra samhällen måste förhålla sig till. Pandemin har varit en utmaning för båda våra länder och klimatkrisen är en global utmaning. Och nu sker en försämring av säkerhetsläget i närområdet, säger justitie- och inrikesminister Johansson.  

Ett nära samarbete mellan grannländerna stärker myndigheternas kompetens och effektiviserar verksamheten

I och med den senaste tidens förändringar i säkerhetsmiljön är det ännu viktigare att Finland och Sverige bedriver ett intensivt, nära och omedelbart samarbete på alla nivåer. Samarbetet för att upprätthålla och utveckla samhällsberedskapen är en viktig del av ländernas gemensamma beredskap. 

Avsiktsförklaringen mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete inom krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst, som undertecknades i februari 2021, är nu viktigare än någonsin. Under 2021 har samarbetet framskridit bland annat när det gäller civila beredskapsfrågor inom EU och Nato samt gemensamma övningar, statistikföring och forskning. Det intensiva samarbetet fortsätter. 

Också genomförandet av avtalet om polissamarbete, som undertecknades i fjol, är en viktig del av samarbetet mellan länderna. En regeringsproposition om godkännande och genomförande av avtalet i Finland är under beredning. Dessutom är utvecklingen av kustbevakningssamarbetet en naturlig del av samarbetet. 

Ministrarna deltar i offentligt samtal på Hanaholmen

Efter sitt enskilda möte deltar ministrarna i ett offentligt samtal på Hanaholmen. Samtalet har samband med Hanaholmen-initiativet, ett utbildningsprogram för att utveckla nätverken mellan och kompetensen hos finska och svenska krisberedskapsexperter. Utbildningsprogrammet var ett initiativ av Sveriges och Finlands statsministrar. 

Ytterligare information:

Jenna Kuitunen, specialsakkunnig, tfn +358 295 488 276, jenna.kuitunen@govsec.fi

Det senaste