Takaisin

Suomelle ensimmäinen kansallinen CBRNE-strategia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2017 9.27
Uutinen

Sisäministeriö on julkaissut ensimmäisen kansallisen CBRNE-strategian. CBRNE-uhilla tarkoittaa kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) väärinkäyttöä, jota strategialla halutaan torjua.

CBRNE-uhat voivat liittyä esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukseen, niiden käyttöön, hallussapitoon ja säilytykseen. Varautumistoimenpiteet ovat pääsääntöisesti samat riippumatta siitä, onko kyseessä tahaton tai tahallinen tilanne. Strategiassa keskitytään kuitenkin enemmän tahallisiin vahingoittamistarkoituksessa syntyneisiin CBRNE-uhkiin. CBRNE-aineiden käyttö terrori-iskuissa on yksi mahdollinen uhkatilanne.

Strategian tavoitteena on parantaa koordinaatiota CBRNE-asioissa ja ennaltaehkäistä CBRNE-uhkia. Strategiassa kuvataan nykytila, keskeisten CBRNE-toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä esitetään toimintasuunnitelma koordinaation parantamiseksi. Kehittämiskohteita strategiassa nimetään kahdeksan:

  • Kehitetään CBRNE-toiminnan koordinaatiota.
  • Ylläpidetään yhteistä tilannetietoutta.
  • Kehitetään riskitietoista valvontaa.
  • Varmistetaan CBRNE-toimintaan liittyvien säädösten ajantasaisuus.
  • Paljastetaan ja estetään tahallinen toiminta.
  • Parannetaan yhteistyövalmiuksia.
  • Tunnistetaan, hallitaan ja tutkitaan CBRNE-tilanteet.
  • Otetaan viestintä osaksi CBRNE-tilanteiden hallintaa.

Koordinaation parantamiseksi strategiassa ehdotetaan pysyvän CBRNE-koordinaatioryhmän perustamista. Koordinaation edellytys on yhteinen tilannekuva uhkista ja eri toimijoiden varautumisesta. Yhteistyötä tilannetietoisuuden ylläpidossa parannetaan. Tärkeä osa CBRNE-tilanteisiin varautumista on viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteinen harjoittelu.

Strategia on valmisteltu työryhmässä, jossa oli sisäministeriön lisäksi laaja edustus eri ministeriöistä, keskusvirastoista ja CBRNE-asioista vastaavista operatiivisista turvallisuusviranomaisista kuten poliisista, pelastuslaitoksista, Puolustusvoimista ja Tullista. Työssä oli mukana myös teollisuusyrityksiä ja toimialajärjestöjä.

Tutustu strategiaan

Lisätietoja

johtava asiantuntija Mirja Palmen, p. 0295 488 426, mirja.palmen@intermin.fi

Uusimmat