Takaisin

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen kansallinen toimintaohjelma lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2020 12.26
Uutinen

Sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen kehittämisen toimintaohjelman missiona on vahvemmat sopimuspalokunnat, vahvempi pelastustoimi. Toimintaohjelma linjaa sopimuspalokuntatoiminnan kansalliset kehittämistarpeet ja sillä vastataan hallitusohjelman ja kansallisten strategioiden tavoitteisiin.

Sopimuspalokuntatoiminnan toiminnalliset tavoitteet ovat sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, työnantajavelvoitteiden selkiyttäminen, sopimushenkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen sekä tilannekuva ja seuranta. Tavoitteena on, että sopimuspalokunnat ovat elinvoimaisia vielä kymmenien vuosien päästäkin.

Luonnos on valmisteltu sisäministeriön johtamassa sopimuspalokuntien kansallisessa yhteistoimintaryhmässä. Yhteistoimintaryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Suomen palopäällystöliitto, Finlands Svanska Brand- och Räddningsförbund ja Suomen sopimuspalokuntien liitto.

Lausunnot toimintaohjelmasta pyydetään toimittamaan sisäministeriöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi 31.7.2020 mennessä.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, p. 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi (viikoilla 24, 30 ja 31)

Uusimmat