Takaisin

Sisäministeriön kansliapäälliköksi 26 hakijaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2017 17.10
Tiedote 131/2017

Sisäministeriön kansliapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä.

Hakijat aakkosjärjestyksessä:

- hallintotieteiden maisteri Jyrki Haapala
- yleisesikuntaupseeri Jaakko Hamunen
- kauppatieteiden lisensiaatti Marianne Hynninen
- diplomi-insinööri Kirsi Karlamaa
- oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ari-Pekka Koivisto
- oikeustieteen lisensiaatti Seppo Kolehmainen
- oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa
- diplomi-insinööri Esa Laari
- kasvatustieteiden maisteri Minna Laatu
- oikeustieteen kandidaatti Timo Laitinen
- tradenomi YAMK Päivi Majuri
- valtiotieteiden maisteri Kenneth Morelius
- kasvatustieteen maisteri Virpi Mustonen
- oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Hannu Mäkinen
- oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hanna Nordström
- tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi
- varatuomari Mikael Nyberg
- hallintotieteiden tohtori Mervi Parviainen
- oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari
- yleisesikuntaupseeri Raimo Pyysalo
- oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Ilkka Salmi
- oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Juha Sarkio
- filosofian kandidaatti Pertti Widén

Lisäksi kolme hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen.

Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Kansliapäällikön virka avautuu, kun nykyinen kansliapäällikkö Päivi Nerg siirtyy 1.1.2018 valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, jukka.aalto@intermin.fi

Uusimmat