Takaisin

Sisäministeri Räsänen: Tiheä paloasemaverkosto on tulevaisuudessakin turvattava

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2014 11.07
Tiedote

Sisäministeri Päivi Räsänen vihki tänään käyttöön Jalasjärven paloaseman. Ministeri Räsäsen mukaan tarkoituksenmukainen ja riittävän tiheä paloasemaverkko on yksi keskeisistä toimintavalmiuden osatekijöistä.

- Ruotsin kesäisen metsäpalon yhteydessä käytiin keskustelua siitä, voisiko vastaavaa tapahtua Suomessa. Suomella on kuitenkin eräitä tärkeitä suurpalojen ehkäisyä tukevia etuja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Suomessa on tiheä metsäautotieverkko, joka mahdollistaa palokohteiden nopean saavuttamisen ennen kuin palo ehtii yltyä suurpaloksi, ministeri totesi.

Ministeri Räsänen painotti, että Suomen pelastustoimen järjestelmään kuuluu olennaisena osana aktiivinen sopimuspalokuntatoiminta, joka mahdollistaa pelastustoimen palveluiden tuottamisen myös taajaan asuttujen alueiden ulkopuolella.

- Lisäksi Suomessa on suhteellisen tiheä paloasemaverkko, jonka johdosta onnettomuuskohteet voidaan koko maassa saavuttaa kohtuullisessa, riskien perusteella mitoitetussa ajassa, ministeri sanoi.

Ministeri Räsänen korosti, että tiukan talouden aikana säästöjen ja pelastustoimeakin koskevien sopeutusten paineessa on syytä turvata tiheä paloasemaverkosto.

- Pelastustoimessa, kuten koko julkisella sektorilla, on keskityttävä toimintamallien kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Tämä tarkoittaa uudenlaisia johtamismalleja ja rutiineista irrottautumista, ministeri Räsänen toi esille.

- Viranomaisten välinen yhteistyö on suomalaista erityisosaamista, josta otetaan mallia muualla maailmassa. Laadukas viranomaistoiminta erityisesti suurissa onnettomuus- tai häiriötilanteissa vaatii valmiutta viranomaisten yhteistoimintaan ja tarvittaessa jopa kansainväliseen yhteistyöhön, ministeri Räsänen totesi.

Ministeri Räsäsen koko puhe on saatavilla verkkosivuilla:
www.intermin.fi/puheet

Lisätietoja:
erityisavustaja Markus Kalmi, 0295 488 208

Uusimmat