Takaisin

Rahoitusta itärajan esteaidan pilottiin, pelastajamäärän noston valmisteluun ja poliisin ICT-toiminnan kehittämiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 13.54
Tiedote 153/2022

Hallitus esittää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta yhteensä 9,0 miljoonaa euroa sekä itärajan esteaidan pilottihankkeelle kehyksen ulkopuolista rahoitusta 6,0 miljoonaa euroa.

Itärajan esteaita lisää Rajavartiolaitoksen suorituskykyä itärajalla

Itärajan esteaidan rakentaminen käynnistetään kolmen kilometrin pilottivaiheella. Pilotilla testataan mm. rakentamis- ja pystyttämistapaa, suunniteltujen ratkaisujen toimivuutta ja rajavalvonnan toteuttamista rakentamisaikana sekä luodaan toimintamallit maanomistajien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

- Itärajan esteaidan rakentaminen on Rajavartiolaitoksen suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa ensi vuonna pilottihankkeen kokemusten perusteella. Sisäministeriö on esittänyt varsinaisen esteaidan rakentamisen aloittamiseen tarvittavaa rahoitusta täydentävään talousarvioesitykseen, jonka hallitus antaa eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Itärajan esteaita ehkäisee laitonta maahantuloa, nopeuttaa luvattomien rajanylittäjien paljastamista ja kiinniottoa, mahdollistaa laajamittaisen ja välineellistetyn maahantulon estämisen sekä tehostaa aluevalvontaa ja alueloukkausten torjuntaa. Rajavartiolaitoksen suunnitelman mukaan esteaita kattaisi itärajasta noin 15 prosenttia (200 km). Esteaitaa on tarkoitus rakentaa rajavalvonnan kannalta kriittisimpiin kohteisiin.

Pelastajakoulutettavamäärän lisäämisen valmistelua jatketaan

Pelastustoimen toimintavalmiuden parantaminen ja varallaoloon liittyvät muutokset aiheuttavat vuoteen 2030 mennessä yli tuhannen pelastajan lisätarpeen. Pelastajakoulutettavamäärän nostamisen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoituksella. Hallitus esittää 0,9 miljoonan euron lisärahoitusta toimitilamuutosten suunnitteluun ja sammutusautojen hankinnan käynnistämiseen.

- Pelastuspalvelut on säilytettävä jatkossakin arjen turvallisuuden lähipalveluna. Pelastajia tulisi kouluttaa kaksinkertainen määrä vuodesta 2024 alkaen pelastajapulan ratkaisemiseksi. Jatkamme varautumista koulutusmäärien nostamiseen osoittamalla Pelastusopistolle lisärahoitusta koulutusmäärien nostoon tarvittaviin hankintoihin ja suunnitelmiin”, toteaa ministeri Mikkonen. 

Painopisteenä poliisin ICT-toiminnan kehittäminen

Poliisin ICT-toiminnan modernisointihanke on käynnistetty vuonna 2022. Nyt esitetyllä 2,5 miljoonan euron määrärahalisäyksellä varmistetaan sen jatkuminen.

- Olemme nostaneet tällä hallituskaudella poliisin rahoitusta ja poliisien määrää. Lisätalousarviolla jatkamme poliisin rahoituksen turvaamista erityisesti ICT-palveluiden osalta, joiden modernisointi on priorisoitu poliisin toiminnan kehittämisessä yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä”, sanoo sisäministeri Mikkonen. 

Muuttuneen maailmantilanteen ja turvallisuusympäristön myötä poliisiasemien turvallisuutta ja siihen liittyvää teknologiaa on parannettava. Lisärahoituksen avulla käynnistetään poliisiasemien turvallisuuden parantamiseen suunnitellut toimet ja siirrettävien sähkövoimakoneiden hankinta.

Vastaanottomenot ovat arvioitua pienemmät

Ukrainan sotaa pakenevien tilapäistä suojelua saavien määrä, vastaanoton piirissä olevien määrä sekä vastaanottovuorokauden hinta ovat jäämässä arvioitua alemmiksi. Vastaanottomenoihin ehdotetaankin 200 miljoonan euron vähennystä ja vastaanoton asiakkaille maksettaviin tukiin 42,6 miljoonan euron vähennystä.

Lisärahoitusta EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen

Hallitus esittää 3,5 miljoonan euron lisärahoitusta Euroopan unionin laajojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden toimeenpanoon (Interoperability), rajanylitystietojärjestelmän ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän perustamisen ja käyttöönoton aiheuttamiin kustannuksiin. Lisärahoitusta esitetään myös terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisen lisävelvoitteisiin.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
ministeri Mikkosen erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt)
 

Uusimmat