Tillbaka

Finansiering för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen, för beredning av en ökning av antalet räddningsmän och för utveckling av polisens IKT-verksamhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.54 | Publicerad på svenska 27.10.2022 kl. 14.22
Pressmeddelande 153/2022

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 föreslår regeringen en tilläggsfinansiering på sammanlagt 9,0 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde och en finansiering på 6,0 miljoner euro utanför ramen för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen.

Stängslet ökar Gränsbevakningsväsendets kapacitet vid östgränsen

Byggandet av ett stängsel vid östgränsen inleds med en pilotfas som omfattar tre kilometer. I pilotfasen testas bland annat byggnadssättet, hur de planerade lösningarna fungerar och hur gränsövervakningen genomförs under byggnadstiden samt skapas verksamhetsmodeller för samarbetet med markägarna.

- Enligt Gränsbevakningsväsendets plan ska byggandet av ett stängsel vid östgränsen inledas nästa år utifrån erfarenheterna från pilotprojektet. Inrikesministeriet har föreslagit att den finansiering som behövs för att inleda byggandet av själva stängslet tas in i den kompletterande budgetproposition som regeringen kommer att lämna till riksdagen senare i år, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Stängslet vid östgränsen förebygger olaglig inresa, försnabbar avslöjandet och gripandet av personer som olovligt passerar gränsen, gör det möjligt att förhindra omfattande och instrumentaliserad invandring och effektiviserar territorialövervakningen och bekämpningen av territoriekränkningar. Enligt Gränsbevakningsväsendets plan ska stängslet täcka cirka 15 procent av östgränsen (200 km). Avsikten är att stängsel ska byggas vid de objekt som är de mest kritiska med tanke på gränsövervakningen.

Beredningen av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning fortsätter

Förbättringen av räddningsväsendets aktionsberedskap och ändringarna i anslutning till beredskapen orsakar ett ytterligare behov av över 1 000 räddningsmän fram till 2030. Planeringen av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning har inletts med finansieringen ur den andra tilläggsbudgeten för 2022. Regeringen föreslår en tilläggsfinansiering på 0,9 miljoner euro för planering av ändringar i lokalerna och för inledande av anskaffningen av släckningsbilar.

- Räddningstjänsterna ska även i fortsättningen vara närtjänster som tryggar säkerheten i vardagen. Från och med 2024 bör antalet personer som genomgår räddningsutbildning fördubblas för att avhjälpa bristen på räddningsmän. Vi fortsätter att bereda oss på att öka utbildningsmängden genom att anvisa Räddningsinstitutet tilläggsfinansiering för anskaffningar och planer som behövs för detta, säger minister Mikkonen. 

Utvecklingen av polisens IKT-verksamhet prioriteras

Ett projekt för modernisering av polisens IKT-verksamhet inleddes 2022. Genom den anslagsökning på 2,5 miljoner euro som nu föreslås säkerställs att det fortsätter.

- Under denna regeringsperiod har vi ökat polisens finansiering och höjt antalet poliser. Genom tilläggsbudgeten fortsätter vi att trygga polisens finansiering i synnerhet när det gäller IKT-tjänster. Moderniseringen av dessa tjänster är en av de viktigaste prioriteringarna i utvecklingen av polisens verksamhet, säger inrikesminister Mikkonen. 

I och med att världsläget och den säkerhetspolitiska omgivningen har förändrats måste säkerheten på polisstationerna och tekniken i anslutning till den förbättras. Med hjälp av tilläggsfinansieringen inleds både de åtgärder som planerats för att förbättra säkerheten på polisstationerna och anskaffningen av flyttbara elkraftsaggregat.

Utgifterna för mottagande är mindre än beräknat

Antalet personer som flyr kriget i Ukraina och som får tillfälligt skydd, antalet personer som omfattas av mottagandet samt priset på ett dygn i mottagningssystemet blir mindre än beräknat. För utgifterna för mottagande föreslås således en minskning på 200 miljoner euro och för de stöd som betalas till mottagningsverksamhetens kunder en minskning på 42,6 miljoner euro.

Tilläggsfinansiering för interoperabiliteten mellan EU:s informationssystem

Regeringen föreslår en tilläggsfinansiering på 3,5 miljoner euro för genomförandet av den lagstiftningshelhet som gäller interoperabiliteten mellan EU:s omfattande informationssystem (Interoperability) och för kostnaderna för inrättandet och ibruktagandet av in- och utresesystemet och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd. Tilläggsfinansiering föreslås också för tilläggsskyldigheter som gäller förhindrande av spridningen av terroristiskt webbinnehåll.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00