Ajankohtaisiin

Pelastustoimea kehitettävä kokonaisvaltaisesti

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 10.34
Tiedote

Pelastustoimi tarvitsee lukuisten hankkeiden jälkeen pysyvämpää yhteistyötä, sanoi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka pelastustoimen ajankohtaispäivillä 22.marraskuuta Tampereella.

- Pelastustoimen valtakunnallista ohjausta kehitetään ja ohjaus perustuu jatkossa nykyistä enemmän vuorovaikutteisuuteen. Pelastustoimen voimavarat on käytettävä tehokkaasti, päällekkäiseen työhön meillä ei ole mahdollisuuksia, Kohvakka linjasi.

Sisäministeriön tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa pelastustointa sekä huolehtia pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä. Kohvakan mukaan alan toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä ja luotava sille toimivat rakenteet.

- Pelastusalan tärkein voimavara on sen ihmisten osaaminen. Suomen kokoisessa maassa pelastajien peruskoulutus on parhaiten toteutettavissa yhdessä osaamiskeskuksessa, Pelastusopistossa. Sen toiminnassa on otettava huomioon koko maan pelastuslaitosten tarpeet ja varmistettava henkilöstölle yhdenmukainen koulutusperusta.

Kohvakan mukaan turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien vähentäminen eivät onnistu ilman toimivaa viestintää. Viestintä kuuluu johtamiseen myös pelastustoimessa, ja sen menestyksekäs hoitaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja ammattitaitoa sekä hyvää yhteistyötä alan toimijoiden kesken.

On mentävä mukaan kaikkialle, missä sisäisestä turvallisuudesta käydään keskustelua.

Uudet riskit, kuten ilmastonmuutos, hybridiuhat sekä kemialliset, biologiset ja ydinturvallisuuden uhat edellyttävät kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Suomen EU -puheenjohtajuus 2019 on hyvä tilaisuus tiivistää yhteistyötä.

- Meidän pitää varautua niin, että tarvittaessa kykenemme ottamaan kansainvälisen avun vastaan tehokkaasti ja nopeasti. Pelastustoimen on otettava paikkansa kansainvälisillä areenoilla siinä missä muidenkin sisäisen turvallisuuden toimijoiden, Kohvakka korosti.

Pelastustoimen suorituskyky arvioidaan kansallisten ja alueellisten riskiarvioiden perusteella. Kansalliset suunnitelmat ja järjestelyt suuronnettomuuksien, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta päivitetään riskienarvioinnin perusteella toimintaympäristön haasteita vastaavaksi. Väestönsuojeluun varautumista kehitetään.

- Nykyisistä pelastuslaitosten tilannekeskuksista on esitetty muodostettavaksi keskenään verkottunut järjestelmä, ja koota viidelle alueelle 24/7 toimivat tilannekeskukset. Yksi näistä viidestä tilannekeskuksesta kokoaisi valtakunnallisen pelastustoimen tilannekuvan. Ehdotus on perusteltu ja soveltuu hyvin jatkotyöstämisen perusteeksi, Kohvakka arvioi.

Lisätietoja:

pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14