Takaisin

Nuohous vapautumassa kilpailulle koko maassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2018 13.42
Tiedote 49/2018

Nuohous olisi jatkossa koko maassa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä. Pelastuslaitoksilta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Hallitus antoi nuohouksen uudistamista koskevan esityksen eduskunnalle 9. toukokuuta.

Käytännössä uudistus tarkoittaa niin kutsutusta piirinuohousjärjestelmästä luopumista koko maassa. Tällä hetkellä yhdeksän pelastuslaitoksen alueella piirinuohouksesta on luovuttu kokonaan tai osassa aluetta.

Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos on kilpailuttanut ja valinnut alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättänyt nuohouksen hinnasta. Piirinuohoojalla on ollut yksinoikeus tarjota nuohousta omassa nuohouspiirissään.

Kiinteistön omistajan velvollisuus huolehtia nuohouksesta säilyisi ennallaan

Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi ennallaan. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi nuohouksen haluamaltaan yrittäjältä.

Nuohoustöitä saisi jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Kaikki nykyiset nuohoojat voisivat jatkaa ammatinharjoittamista.

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Pelastuslaitosten tehtävä olisi edelleen neuvoa ja ohjata kiinteistöjä sekä valvoa paloturvallisuutta.

Kokemukset nuohouksen vapauttamisesta ovat olleet hyviä

Nykyisin noin neljäsosa nuohottavista kiinteistöistä sijaitsee piirinuohousjärjestelmien ulkopuolella vapaan tarjonnan alueella. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla nuohouspalvelujen tarjonta on ollut vapaata jo useita vuosia ja kokemukset ovat hyviä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, ja nuohouspalveluita on ollut saatavilla riittävästi ja kohtuulliseen hintaan koko alueella, myös taajamien ulkopuolella. Uudistus tuo asiakkaille vapauden valita mieleisensä nuohousyritys ja mahdollistaa uusien yrittäjien tulon alalle.

Sisäministeriö asettaa ryhmän seuraamaan muutosten vaikutuksia. Seurantaryhmässä on nuohousalan, viranomaisten ja kiinteistöalan edustus.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin purkaa normeja ja lisätä kilpailua. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Lue lisää nuohousta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Uusimmat