Takaisin

Metsäpalojen tähystyslentoihin siirretään lisärahaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2018 9.04
Tiedote 76/2018
Kuva: Suomen lentopelastusseura

Alkukesän pitkään jatkunut kuiva ja lämmin sää nosti metsäpaloriskin poikkeuksellisen suureksi lähes koko maassa. Metsäpalojen tähystyslennoista aiheutuneet kustannukset ovat olleet sen vuoksi tänä kesänä jo nyt merkittävästi ennakoitua suuremmat. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 27.6. sisäministeriön päätöstä ylittää talousarvion määräraha, josta maksetaan metsäpalojen tähystystoiminta. Näin voidaan turvata koko kesäkauden tähystyslennot.

Tähystyslennon lentoonlähtökynnyksen ratkaisee Ilmatieteenlaitoksen määrittämä reittikohtainen indeksiluku. Indeksiluvun perusteella reitillä lennetään tarvittaessa yksi tai kaksi lentoa vuorokaudessa. Suurimmalla osalla 25 reitistä on jouduttu alkukesällä lentämään kaksi tähystyslentoa päivittäin. Lisäksi pelastusviranomaisen pyynnöstä tehdään operatiivisia tähystys- ja tiedustelulentoja sekä opastus- ja johtolentoja.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa metsäpalojen tähystyslentojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten maksamisesta koko maassa sisäministeriön osoittamien määrärahojen puitteissa.

Tähystyslentojen kustannukset ovat alkukesänä olleet yli miljoona euroa, kun viitenä edellisenä vuonna koko vuoden kustannukset ovat olleet keskimäärin 260 000 euroa. Suurimmillaan metsäpalojen tähystystoiminnasta aiheutuvien kustannusten arvioidaan nousevan 4,1 miljoonaan euroon vuoden 2018 aikana, jos säätila jatkuisi yhtä kuivana koko kesän. Tällöin määrärahan käyttö olisi 3,5 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarviossa arvioitua suurempi.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, p. 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi
pelastusylijohtaja Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi

 

Korjaus 28.6.2018 klo 15.17. Raha-asiainvaliokuntaa koskevaa lausetta täsmennetty.