Tillbaka

Extra pengar överförs för spaningsflygningar för upptäckande av skogsbränder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2018 9.04
Pressmeddelande 76/2018
Foto: Suomen lentopelastusseura

Det långvariga torra och varma vädret under försommaren gjorde att risken för skogsbrand ökade exceptionellt mycket i nästan hela landet.  De kostnader som spaningsflygningarna för upptäckande av skogsbränder har föranlett i sommar har redan nu varit betydligt större än beräknat. Statsrådets finansutskott understödde den 27 juni inrikesministeriets beslut att överskrida det anslag i budgeten av vilket spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder betalas. På så sätt kan man trygga spaningsflygningarna under hela sommarperioden.

Meteorologiska institutets ruttspecifika indextal avgör när en spaningsflygning startar på en viss rutt. Utifrån indextalet görs det vid behov en eller två flygningar per dygn på rutterna. På de flesta av de 25 rutterna har man under försommaren varit tvungen att göra två spaningsflygningar dagligen. På begäran av räddningsmyndigheten görs det dessutom operativa spaningsflygningar samt guidnings- och ledningsflygningar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland svarar för att ordna spaningsflygningar för upptäckande av skogsbränder och för att betala de kostnader som föranleds av dem i hela landet inom ramen för de anslag som inrikesministeriet anvisat.

Kostnaderna för spaningsflygningar har under försommaren uppgått till över en miljon euro när de årliga kostnaderna under de fem senaste åren har varit i medeltal 260 000 euro. Som mest beräknas kostnaderna för spaningsflygningar för upptäckande av skogsbränder uppgå till 4,1 miljoner euro under 2018 om det torra vädret pågår hela sommaren. I så fall överskrider användningen av anslaget den i budgeten för 2018 beräknade användningen med 3,5 miljoner euro.

Ytterligare information:
Rami Ruuska
, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi
Janne Koivukoski, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi

 

Korrigering 28.6.2018 kl. 15.17. Meningen om statsrådets finansutskott preciserad.

Det senaste