Ajankohtaisiin

Lisätalousarviossa rahaa nettipoliiseille, turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja Oulun säilöönottoyksikön perustamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2019 15.02
Tiedote 13/2019

Hallitus päätti lisätalousarviossaan vahvistaa poliisin resursseja torjua ja ennalta ehkäistä seksuaalirikoksia internetissä sekä nopeuttaa turvapaikkapäätöksentekoa. Lisäksi hallitus esittää rahoitusta Oulun vastaanottokeskuksen muuttamiseksi säilöönottoyksiköksi sekä kokeiluun, jossa Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoille pilotoidaan sähköinen suomalaisen yhteiskunnan peruskurssikoe, johon kuuluu myös seksuaalioikeuksien valistus.

- Meidän on erityisen tärkeä suojella lapsia ja nuoria. Nettipoliisien resurssien vahvistaminen on keskeinen toimi kokonaisuudessa, jolla pyrimme tekemään internetistä entistä turvallisemman lapsille ja puuttumaan nykyistä tehokkaammin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

Kaksi nettipoliisia jokaiselle poliisilaitokselle

Hallitus esittää poliisille 1,6 miljoonaa euroa seksuaalirikosten torjuntaan ja ennalta estävän työn vahvistamiseen internetissä.

Määräraha mahdollistaa kahden nettipoliisin palkkaamisen jokaiselle poliisilaitokselle. Myös Keskusrikospoliisin rikostiedustelu- ja analyysitoimintaa vahvistetaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan koordinoimiseksi sekä valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. Lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa tekijä voi olla yhteydessä potentiaalisiin uhreihin laajalla alueella. Tällaisen toiminnan tunnistaminen ja siihen reagoiminen edellyttävät valtakunnallista tilannekuvaa.

Lisäresursoinnilla poliisi pystyy nykyistä paremmin havaitsemaan, puuttumaan ja torjumaan Internetin kautta tapahtuvaa seksuaalirikollisuutta, kuten esimerkiksi niin kutsuttua grooming-ilmiötä.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä tehostetaan edelleen

Maahanmuuttovirastolle esitetään 2,2 miljoonaa euroa turvapaikkapäätöksentekoon, jotta vireille tulleet ja tulevat turvapaikkahakemukset pystytään käsittelemään laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Turvapaikkahakemusten käsittely on ruuhkautunut ja käsittelyssä olevat asiat ovat haastavia, sillä turvapaikkaperusteet on selvitettävä perusteellisesti päätöksenteon laadun turvaamiseksi. Jos turvapaikkapäätöksiä ei pystytä tekemään määräajassa, näkyvät viiveet suoraan vastaanottomenojen kasvuna.

Uusi säilöönottoyksikkö Ouluun

Oulun vastaanottokeskuksen tiloja muutetaan niin, että niitä voidaan käyttää tarvittaessa myös ulkomaalaisten säilöönottoyksikkönä. Tällä hetkellä Helsingin ja Joutsenon säilöönottoyksiköissä on paikkoja yhteensä 108. Oulun vastaanottokeskuksen muutostöiden myötä säilöönottopaikkojen määrä voidaan kasvattaa 138 paikkaan.

Muutosten jälkeen tilat on mahdollista muuttaa tarvittaessa säilöönottokäyttöön ja palauttaa takaisin vastaanottokeskuskäyttöön suhteellisen vaivattomasti ja maltillisin kustannuksin, mikäli säilökapasiteetin tarve vähenisi. Oulun säilöönottoyksikön perustamiseen on ehdotettu 2,6 miljoonaa euroa.

Turvapaikanhakijoille sähköinen kurssikoe suomalaisesta yhteiskunnasta

Hallitus esittää lisäksi 250 000 euroa suomalaisen yhteiskunnan peruskurssikokeelle, joka toteutettaisiin sähköisesti pilottina valtion vastaanottokeskuksissa Oulussa ja Joutsenossa.

- Kurssin oheen kehitettävän tietokonepohjaisen kurssikokeen avulla voimme varmistaa, että turvapaikanhakija on ollut hereillä kurssilla ja ymmärtänyt tosiaan kurssin sisällön ja suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt, ministeri Mykkänen toteaa.

Hallitus antoi vuotta 2019 koskevan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen painottuvan lisätalousarvioesityksensä eduskunnalle 22. helmikuuta. Tämän lisäksi sisäministeriön hallinnonalalla on menopaineita muun muassa Pelastusopiston pelastajakoulutuksen keskittämiseen sekä Senaatin hallinnoimiin, muun muassa poliisin toimitilahankkeisiin liittyen, joista päätetään kuitenkin erillisessä prosessissa viimeistään vuoden 2020 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Nyt tehdyillä päätöksillä ei ole vaikutusta Pelastusopiston ensi vuonna tapahtuvan laajentumisen kanssa, jolla keskitetään valtakunnallinen perusopetus Kuopioon. Viime vuoden lisätalousarviossa Pelastusopisto sai 1,86 miljoonaa euroa toimintaedellytysten turvaamiseen.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Tiina Pelkonen, p. 0295 488 518, tiina.t.pelkonen@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.12.2022 11:39