Takaisin

Laillisuusvalvonnan raportointia ja vaikuttavuutta kehitetään ELO-hankkeessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 8.40
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut 2.3.2023 kahden vuoden Elävä laillisuusvalvonta onnistuu –hankkeen (ELO). Hankkeen tavoitteena on kehittää laillisuusvalvonnan raportointia sisäministeriön hallinnonalalla.

Tavoitteena lisätä päätöksenteon ennakoitavuutta ja tiedon vaikuttavuutta

Toimintaympäristön kiihtyvään tahtiin tapahtuvat muutokset vaativat myös laillisuusvalvontatoiminnalta nopeaa reagointikykyä ja entistä parempia valmiuksia ennakoivaan toimintaan. Laillisuusvalvonnasta tulisi saada nykyistä paremmin ja helpommin tietoa virastojen ja ministeriön johdolle sekä laillisuusvalvonnassa työskenteleville. 

ELO-hanke kehittää laillisuusvalvonnasta saatavaa tietoa ja sen raportointia niin, että johto saa oikeaa, ajantasaista ja riittävää tietoa päätösten tueksi. Tavoitteena on kehittää laillisuusvalvonnasta saadun tiedon hankintaa, tiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista.

Tavoitteena on edistää saatavilla olevan tiedon tarkastelua ilmiölähtöisesti sekä tarkemman tiedon keräämistä erityisistä teemoista, kuten esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevista sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Sisäasianhallinnon laillisuusvalvonta on tulevaisuudessa ennakoivaa ja kohdistuu kokonaisuuksiin ja toimintoihin, jotka ovat strategisesti merkityksellisiä huomisen viranomaistyössä. 

Yhtenä käytännön toimenpiteenä hankkeessa edistetään hallinnonalan yhtenäistä tapaa kirjata tietoja. Tämä parantaa sekä laillisuusvalvonta-asioista saatavaa lukumäärä- että laadullista tietoa. Yhtenäinen raportointi parantaa tiedon omaksuttavuutta sekä vuosittain sisäministeriössä ja sen hallinnonalalla laadittavien laillisuusvalvontakertomusten laatua. Tavoitteena on vähentää myös manuaalista työtä tiedon keruussa ja raportoinnissa, jotta voidaan keskittyä laadukkaampaan laillisuusvalvontaan ja ennakointiin. 

Mitä on sisäinen laillisuusvalvonta?

Sisäisen laillisuusvalvonnan tehtävänä on viranomaistoiminnan lainmukaisuuden, virkavelvollisuuksien ja ohjeistuksen noudattamisen valvonta. Laillisuusvalvonta tuottaa viranomaisen johdolle tietoa päätöksenteon tueksi. Laillisuusvalvonnalla on pyrittävä estämään ennalta mahdolliset virheet. 

Sisäministeriön ja sen hallinnonalan laillisuusvalvonnan seurannan ja raportoinnin tarkoituksena on tuottaa johtamisen kannalta merkityksellistä tilannekuvatietoa organisaatiosta ja tukea muutostilanteissa oikeiden toimintatapojen muodostamista. Seurannan ja raportoinnin avulla myös kehitetään riskiperustaista ennakointia ja siihen perustuvaa toiminnan suuntaamista.

Laillisuusvalvontaa on esimerkiksi hallintokanteluiden, virkamiesoikeudellisten asioiden ja kansalaispalautteen käsittely sekä laillisuusvalvontatarkastukset. Toimiva laillisuusvalvonta tukee vakaan oikeusvaltion kehittämistä ja ylläpitämistä sekä lisää luottamusta viranomaisiin. 

ELO-hankkeen avulla sisäasianhallinnon laillisuusvalvonnasta tehdään sujuvampaa, läpinäkyvämpää ja laillisuusvalvonnasta saatava tieto on helpommin eri toimijoiden hyödynnettävissä. Sisäministeriön hallinnonalalla toimivat Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, Kriisinhallintakeskus ja Suojelupoliisi.

Lisätietoja
hallintolakimies Tiina Mantere, p. 0295 488 292, etunimi.sukunimi@gov.fi
asiantuntija Julia Puumalainen, p. 0295 488 575, etunimi.sukunimi@gov.fi
asiantuntija Marika Suutala, p. 0295 488 269, etunimi.sukunimi@gov.fi