Ajankohtaisiin

Ilmastonmuutokseen varauduttava myös pelastustoimessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2020 10.31
Tiedote 151/2020
Suorituskykyhanke.

Tulevaisuudessa sään ääri-ilmiöt lisäävät pelastustoimen tehtäviä ja sitovat henkilöstöä, kun tulvat, metsäpalot ja ukkosmyrskyt yleistyvät. Toisaalla pelastustoimen tehtävät vähenevät, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä leudontuvat talvet laskevat liikenneonnettomuuksien määriä, todetaan pelastustoimen toimintaympäristöanalyysissa. Myös mediajulkisuus on osa pelastustoimen toimintaympäristöä.

Pelastustoimen toimintaympäristöstä on valmistunut kattava arvio osana Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanketta. Toimintaympäristöanalyysi käy läpi pelastustoimen toimintaympäristön nykytilan ja arvioi, miten kansalliset ja kansainväliset megatrendit ja muutosilmiöt vaikuttavat lähitulevaisuudessa pelastustoimen toimintaan. Lisäksi erillinen Media pelastustoimen toimintaympäristön osana -raportti esittää näkökulmia siitä, miten media asettuu osaksi pelastustoimen päivittäistä toimintaa.

Toimintaympäristön muutokset näkyvät tulevaisuudessa onnettomuuksien määrissä

Analyysin mukaan tyypillisimmät muutosilmiöiden vaikutukset näkyvät lähitulevaisuudessa erilaisten onnettomuuksien tai riskitilanteiden määrän kasvuna tai heikentymisenä. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöt lisäävät pelastustoimen tehtäviä ja sitovat henkilöstöä, kun tulvat, metsäpalot ja ukkosmyrskyt yleistyvät. Toisaalla pelastustoimen tehtävät vähenevät, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä leudontuvat talvet laskevat liikenneonnettomuuksien määriä. Tulevaisuudessa onnettomuudet saattavat keskittyä selkeämmin joihinkin väestöryhmiin ja alueisiin. 

Muutosilmiöiden vaikutukset voivat liittyä myös vaadittavaan pelastustoimen suorituskykyyn, kuten kalusto- tai osaamisvaatimuksiin tai henkilöstömitoitukseen. Esimerkiksi entistä yleisempi korkearakentaminen ja uudet materiaalit edellyttävät pelastustoimelta uudenlaista osaamista ja kalustoa. Samaan aikaan harvaan asutuilla alueilla tarve viranomaisyhteistyölle korostuu, kun pitkät etäisyydet kasvattavat toimintavalmiusaikoja ja osaavan työvoiman saanti vaikeutuu.

Media on strategisesti tärkeä osa pelastustoimen toimintaympäristöä

Media pelastustoimen toimintaympäristön osana -raportissa esitetään näkökulmia siitä, miten media asettuu osaksi kenttäoperaatioita, pelastajan työtä, johdon päätöksentekoa, luottamusta pelastustointa kohtaan ja turvallisuusviestintää.

Pelastustoimen toimintaympäristön kannalta media on merkittävä tekijä muutenkin kuin erilaisten onnettomuuksien ja kriisitilanteiden raportoijana. Media on osa pelastustoimen organisaatioiden toimintaa aina yksittäisten pelastustehtävien hoitamisesta koko pelastustoimen strategiseen päätöksentekoon ja johtamiseen saakka. Varsinkin merkittävissä kriiseissä ja onnettomuuksissa mediajulkisuus voi asettaa paineita esimerkiksi pelastajien psyykelle ja johdon päätöksenteolle.

Median rooli tulisikin huomioida osana pelastustoimen riskien kartoitusta, strategiaa ja ydinprosesseja. Lisäksi medialukutaidon kehittäminen tulisi olla osa pelastajien koulutusta. 

Suorituskykyhankkeessa selvitetään pelastustoimen tulevaisuuden tarpeita

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi ja Media pelastustoimen toimintaympäristön osana -raportti on toteutettu osana Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankekokonaisuutta. Hanke koostuu yhteensä kymmenestä työpaketista.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita kansallisesti ja alueellisesti. Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin. 

Hanke asetettiin 4.2.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2021. Hankekokonaisuus on osa pelastustoimen uudistuksen toteutusta.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 040 157 7706, tuula.kekki@spek.fi (Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi)

erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopisto, 0295 453 533, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi (Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi)

professori Janne Seppänen, 040 737 7320, janne@polemis.fi (Media pelastustoimen toimintaympäristön osana)

erityisasiantuntija Teija Mankkinen, 0295 488 671, teija.mankkinen@intermin.fi (Suorituskykyhanke)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote