Takaisin

Hätäkeskuslainsäädäntöä päivitetään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 14.40
Tiedote

Hätäkeskustoimintaa koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä päivitetään vastaamaan EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Lakimuutos ei vaikuta Hätäkeskuslaitoksen päivystyshenkilöstön työssään tarvitsemien henkilötietojen käsittelyoikeuksiin.

EU:n tietosuoja-asetuksella (GDPR, general data protection regulation) suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja henkilötietojen suojaa. Tietosuoja-asetuksessa säädetään muun muassa henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, käsittelyn lainmukaisuudesta ja henkilötietojen rekisterinpitäjän vastuista. 

Hätäkeskuslakiin lisätään sääntely henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuusedellytyksestä hätäkeskustoiminnassa sekä mahdollistetaan lisäksi erityisten henkilötietojen, arkaluonteisten henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittely. Hätäkeskuslaitos toimii jatkossa henkilötietojen rekisterinpitäjänä vartioimistehtäviksi katsottavien valvonta- ja hälytystehtävien ja muiden viranomaisten avustamiseen liittyvien tietojen osalta, sekä niiden henkilötietojen osalta, jotka koskevat vahinko-, häirintä- ja väärinkäytösyhteydenottoja sekä tietojärjestelmä- tai verkkoliikennehäiriöitä.

Poliisin tietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii Poliisihallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta sote-palvelujen järjestämisestä vastaava viranomainen, pelastustoimen tehtävätietojen osalta pelastustoimen järjestämisestä vastaava viranomainen ja Rajavartiolaitoksen tietojen osalta Rajavartiolaitoksen esikunta.

Muutoksilla selkiytetään ydintehtäviä ja poistetaan päällekkäisyyksiä 

Uudistuksella täsmennetään myös viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ja tietojen käsittelyä muussa kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Samalla poistetaan päällekkäisyydet julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain kanssa.

Lakimuutoksella selkeytetään Hätäkeskuslaitoksen ydintehtäviä. Lisäksi konsulipalvelulain mukaan Hätäkeskuslaitos voi avustaa ulkoasianhallintoa avustavissa asiakaspalvelutehtävissä. Turvallisuustutkintalain muutoksen mukaan Hätäkeskuslaitos voi myös avustaa Onnettomuustutkintakeskusta ilmoitusten vastaanottamisessa.

Muutokset tulevat voimaan porrastetusti vuosina 2023 ja 2024.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, etunimi.sukunimi@gov.fi

Uusimmat