Ajankohtaisiin

Ensimmäinen kansallinen säteilymittausstrategia on valmistunut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 15.45
Tiedote

Sisäministeriön asettama työryhmä on laatinut ensimmäisen kansallisen säteilymittausstrategian säteilyvaaratilanteita varten. Strategian tavoitteena on, että Suomi on varautunut erilaisten säteilyvaaratilanteiden hallintaan ja parantaa säteilymittausvalmiuttaan yhteiskunnan toimivuuden sekä sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Tämä edellyttää, että viranomaisilla ja muilla toimijoilla on selkeät vastuut, riittävät resurssit ja osaaminen, laadukkaat työkalut säteilymittauksia varten, yhteinen tilannekuva sekä johdonmukainen ja yhteensovitettu viestintä tilanteen hoitamista varten. Strategiassa tarkastellaan myös, miten mittaustoiminnassa voitaisiin hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä ja apua. 

Säteilymittaukselle on asetettu kymmenen tarkempaa tavoitetta, joille on määritelty kehitystoimenpiteet ja vastuutahot:

•    Säteilyn mittauskyky Suomessa on riittävä.
•    Toimijoilla on riittävä säteilymittausosaaminen.
•    Säteilymittauksin on toteutettavissa väestön ja työntekijöiden säteilyaltistuksen hallinta ja vähentäminen.
•    Elintarvikkeiden ja talousveden turvallisuus on varmistettu.
•    Elinympäristön turvallisuus on varmistettu säteilymittauksin.
•    Jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti.
•    Kulkuneuvojen ja tavaroiden puhtaus on varmistettu.
•    Rajojen yli vietyjen tuotteiden turvallisuus on varmistettu.
•    Säteilyvaaratilanne on hallittavissa yhteisen tilannekuvan avulla.
•    Väestölle on tarjolla riittävä ohjeistus säteilytilanteessa toimimiseen.

Strategiassa on huomioitu viranomaisyhteistyön tarpeiden lisäksi mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, Kansallinen terrorismintorjunnan strategia 2018-2021, CBRNE strategia 2017, Kansallinen riskiarvio 2018 sekä EU:n CBRN-toimintasuunnitelman asettamat tavoitteet.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen, p. 0295 488 425, mikko.jaaskelainen@govsec.fi 

pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@govsec.fi 

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30