Hoppa till innehåll

Storolyckor kräver samarbete mellan myndigheter

Räddningsväsendets strategi fokuserar på risker i verksamheten, god beredskap, samarbete, servicekvalitet och enhetlighet samt aktiv utveckling. Räddningsväsendets riskanalysverksamhet utvecklas så att den även producerar information som samarbetsparter behöver för att utveckla den civila beredskapen.

Räddningsväsendet bistår andra aktörer med expertis och tjänster som har att göra med närmiljö, beredskap och riskhantering även på andra områden än beredskap inför olyckor. Räddningsväsendet kan ge och ta emot hjälp vid storolyckor och katastrofer som av naturen eller människor har orsakat.

Räddningsverken ansvarar för räddningsverksamheten inom sitt eget område. Om en olycka är så omfattande att räddningsverkets egna resurser inte är tillräckliga för att hantera situationen, hjälper andra räddningsverk till. Även försvarsmakten är skyldig att delta i räddningsverksamheten. Flera andra myndigheter ska ge en handräckning vid behov.

Vid en mycket omfattande och allvarlig storolycka är det regionförvaltningsverket som bistår Inrikesministeriet med information och upprätthåller den lägesbild som behövs för att leda räddningsverksamheten.

72 timmar
Befolkningsskydd
Farosignal