Hoppa till innehåll

Följ varningar och den allmänna situationen

Lägesuppföljning

Väder varningar och säkerhet: Meteorologiska institutet
Väglagsprognoser och trafikstörningar: Trafikledsverket
Räddningsväsendets larm visas på framsidan och på tilannehuone.fi (lägesbild på finska)

Avbrott i eldistributionen

Aktuell karta över elavbrott på  Energiateollisuus webbplats (på finska)

Allmänt om störningssituationer

De största riskerna för samhällets vitala funktioner och sannolikheten för att de ska realiseras har bedömts i Finlands nationella riskbedömning, medan regionala risker och deras sannolikhet har bedömts närmare i regionala riskbedömningar.

Om telefonlinjerna blockeras eller webbplatser inte fungerar får du information via radion och de lokala nyheterna.

Ring inte nödnumret för att begära information, onödiga samtal överbelastar nödnumret och fördröjer hjälpen för dem som verkligen behöver den. Ring nödnumret om det har inträffat en olycka eller risken för en olycka är uppenbar och olyckan inte kan förhindras eller avvärjas. Risken för en olycka är uppenbar till exempel när ett stort träd har fallit över en trafikerad allmän väg, över järnvägsspåret eller över elledningar. Om ett träd har fallit i en park eller på en tomt och det finns spänningar i stammen eller trädet har gått av tas det om hand när den akuta störningssituationen är över och det finns resurser för det.

Läs mer:

Storm
72 timmar
Storolycka
Strömavbrott