Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet är en del av statsrådet. Ministeriet har tre huvuduppgifter:

  • att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen,
  • att svara för resultatstyrningen av de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet,
  • att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Inrikesministeriets vision är att Finland ska vara världens tryggaste land.

Inrikesministeriets räddningsavdelning leder, styr och övervakar räddningsväsendet

Inrikesministeriets räddningsavdelning leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster, svarar för räddningsväsendets organisering i hela landet samt samordnar de olika ministeriernas och ansvarsområdenas verksamhet inom räddningsväsendet och dess utveckling. Dessutom beslutar räddningsavdelningen om bistånd som lämnas till utlandet inom ramen för räddningsverksamheten.

Räddningsavdelningen leds av räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Kontaktuppgifter för inrikesministeriets räddningsavdelning