Hoppa till innehåll

Frivilligverksamhet har en viktig samhällsroll

Organisationer, föreningar och sammanslutningar spelar en mycket viktig roll för beredskapen inför olyckor och störningssituationer. De tillhandahåller tjänster och samordnar verksamhet till stöd för myndigheterna. Dessutom upprätthåller de till exempel sådan specialkompetens som behövs inom beredningsverksamheten.

Avtalsbrandkårer

Avtalsbrandkårerna har en viktig roll i systemet för räddningsväsendet. Tillsammans med räddningsväsendet deltar de enligt avtal i släcknings- och räddningsverksamhet och utgör den reserv som behövs vid undantagsförhållanden och för befolkningsskyddet.

Avtalsbrandkårerna sköter räddningsuppgifter på ett geografiskt område som omfattar cirka 90 procent av Finlands yta. Cirka 46 procent av finländarna är bosatta inom detta område. På annat håll (i de större städerna) utgör avtalsbrandkårerna främst ett stöd för yrkesbrandkårerna och en reserv vid omfattande eller samtidiga situationer. Avtalsbrandkårerna deltar i cirka 60 procent av räddningsväsendets årliga larmuppdrag.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) är ett riksomfattande förbund som företräder föreningar med avtalsbrandkårsverksamhet. Medlemmar i förbundet är frivilliga brandkårsföreningar (FBK), brandkårsföreningar för avtalsbrandkårer med personliga avtal och arbetsplatsbrandkårer. 

Alla kan delta i Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.
Kom med!

Frivilliga räddningstjänsten

Frivilliga räddningstjänsten är ett samarbetsnätverk bestående av 53 organisationer, vars larmgrupper stöder myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Vanligtvis tillkallas Frivilliga räddningstjänsten för att leta efter försvunna personer, men frivilliga behövs också bland annat för att ge psykiskt stöd, leda trafiken och hjälpa till vid evakueringar.
Organisationerna i Frivilliga räddningstjänsten arbetar tillsammans så att man vid larm kan utnyttja varje organisations kompetens för att hjälpa människor i nöd.

Finlands sjöräddningssällskap

Finlands sjöräddningssällskap har erbjudit båtfarare hjälp och trygghet i över 120 år. Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att hjälpa dem som råkat i sjönöd. Dessutom arbetar sällskapet för att förbättra den allmänna säkerheten till sjöss genom att sprida information och påverka attityder. Sjöräddningssällskapet deltar också i bekämpningen av miljöskador.

Finlands Flygräddningssällskap

Flygräddningssällskapet SLPS grundar sig på frivilligarbete och tillhandahåller säkra efterspanings- och övervakningsflygningar av hög kvalitet i samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer.

Finlands Brandbefälsförbund

Ett av de viktigaste målen för Finlands Brandbefälsförbund är att främja säkerheten i samhället och utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet. Avdelningen för frivilligbrandkårsverksamhet strävar efter att främja, utveckla och genomföra fortbildning för befälet vid de frivilliga brandkårerna. Avdelningen främjar dessutom samarbetsnätverk mellan frivilliga brandkårer och nätverkande bland det frivilliga befälet. Dessutom är samarbetet med förbundets övriga avdelningar och med andra branschorganisationer (Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) viktigt.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) är en allmännyttig och oberoende expert på säkerhet, som tillhandahåller information via olika forskningsprojekt, utvecklar säkerheten i boende och vardag samt bedriver utbildnings- och påverkansarbete. SPEK utvecklar brandkårsverksamheten genom att skapa förutsättningar för livskraftig och fortgående frivilligverksamhet på lokal nivå. Dessutom främjar organisationen den frivilliga beredskapen att hjälpa i syfte att stärka den inre säkerheten i Finland, följer lägesbilden för frivilligverksamheten och utvecklar kvalitativa mätare.

Finlands Räddningshundsförbund

Finlands Räddningshundsförbund (SPeKL) är centralorganisation för föreningar med räddningshundsverksamhet. Förbundet utvecklar räddningshundsverksamheten i samarbete med brand- och räddningsmyndigheterna, polisen och andra räddningsorganisationer.

Finska Service Dog Association (SPKL) ry

Finska Service Dog Association är en central servicehundorganisation, som samarbetar med andra hundorganisationer och myndigheter som använder hundar. Medlemmarna i Service Dog Association är hundföreningar och rasorganisationer som bedriver servicehundaktiviteter.

Försvarsutbildning MPK 

Försvarsutbildning MPK är landets mest omfattande övergripande säkerhetsutbildare. MPK lär medborgarna att bättre bemästra vardagens störningssituationer och undantagsförhållanden.
MPK är strategisk partner med försvarsmakten och samarbetar med myndigheter och organisationer som verkar inom övergripande säkerhet.

Läs mer:

Organisationer inom räddningsbranchen
Sökning på brandkårer (på finska)
Tjänster som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland erbjuder brandkårister (på finska)
Delta i frivilligverksamhet (på finska)