Hoppa till innehåll

Beredskap innebär att i förväg försöka bereda sig för eventuella kommande kriser eller störningssituationer som kan störa organisationers och invånares vardag.

De statliga myndigheterna och affärsverken samt kommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att deras uppgifter sköts så bra som möjligt i alla säkerhetssituationer.

Med egen beredskap avses sådant som privatpersoner och samfund gör för att motverka olyckor och för att kunna handla i farliga situationer.

Räddningsverket stöder kommunerna i sitt område med beredskapsplanering och ger kommunborna råd i egen beredskap.

Mer information

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

pelastuslaitos(a)espoo.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst