Hoppa till innehåll

Verksamhetsutövare samt ägare och innehavare av byggnader är skyldiga att se till att byggnader och verksamhet är säkra.

De skyldigheter som räddningslagen förutsätter gäller bland annat underhåll av byggnader, så att bränder eller andra farliga situationer inte uppstår och så att man kan lämna byggnaden säkert och effektivt vid en brand eller annan olycka. Verksamhetsutövaren samt byggnadens ägare eller innehavare måste handla så att räddningsmanskapet är säkert och så att räddningsverksamhet är möjlig vid en brand eller annan olycka.

Dessutom ska de se till att nedanstående är i brukbart skick:

  • anläggningar som installerats i byggnaden, såsom automatiska brandlarmanläggningar och släckanläggningar,
  • utrustning för förhandssläckning,
  • utrymningsvägarnas belysning,
  • skyddsrum.

De har också ansvar för beredskap i egen regi, för sotning och för att en räddningsplan görs.

Säkerhet i husbolaget

För säkerheten i ett husbolag ansvarar alla som bor i huset, byggnadens ägare och husbolagets styrelse.

Varje invånare i ett husbolag påverkar säkerheten också för många andra personer. Husbolaget bär bland annat ansvar för att utreda riskerna i husbolaget och med dem som utgångspunkt göra upp en räddningsplan och ge invånarna information om räddningsplanen samt ge invånarna de behövliga anvisningarna för hur de ska handla vid olyckor eller i farosituationer.

Det är också fastighetsägarens uppgift att se till att vinterunderhållet fungerar i fastigheten. Det här innebär till exempel att snö och is avlägsnas och att det sandas. Fastighetsägaren ansvarar också för att snö som faller från taket inte orsakar fara för passerande människor eller för egendom.

Du som bor i ett husbolag: Genom att handla på rätt sätt kan du rädda din grannes liv. Var försiktig och omsorgsfull med eld, se till att brandvarnaren fungerar och använd de gemensamma lokalerna på rätt sätt. Stäng branddörrar efter dig och förvara föremål på deras rätta platser. Om en grannes brandvarnare larmar, försök snabbt ta reda på om det gäller en riktig brand och ring vid behov nödnumret 112.

Brandsäkerhet - bostadsaktiebolagets handbok

Mer information om räddningsplaner finns på webbplatsen för Räddningsbranschens centralorganisation i Finland.

Räddningsväg

En räddningsväg är en körväg eller an annan förbindelse som gör det möjligt för utryckningsfordon att komma tillräckligt nära byggnader och släckvattentäkter om det brinner eller uppstår en nödsituation.

Fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsutövare ska för egen del se till att räddningsvägarna är farbara och fria från hinder och i övrigt i sådant skicka att de kan användas säkert och effektivt.

Räddningsvägen definieras redan i samband med bygglovet. Vem som helst kan inte definiera ett område som räddningsväg. Räddningsvägen ska fylla vissa kriterier som hittas i anvisningarna för hur man planerar och bygger en räddningsväg.

Mer information om hur en räddningsväg ska planeras och om vilka krav som gäller hittar du i anvisningen.

Bilgaragens brandsäkerhet

I anvisningen nedan finns kommentarer om bilgaragens brandsäkerhet av räddningsverken i Nyland:

Anvisning om bilgarage

Mer information

Jourhavande brandinspektör, tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

Ge respons