Hoppa till innehåll

Heta arbeten är arbeten där det uppstår gnistor eller där man använder en låga eller annan värmekälla och som medför brandrisk.

Hetarbetssäkerhet förutsätter alltid en utvärdering av brandrisken och säkerhetsåtgärder. Medan heta arbeten pågår måste man se till att säkerhetsåtgärderna i enlighet med hetarbetstillståndet fullföljs och att brandrisken i arbetsmiljön inte förändrats.

Heta arbeten omfattar bland annat el- och gassvetsning, gaslödning, arbete med varmluftsblåsare, skärbränning samt slipning och kapning av metaller med rondell. Hetarbetsplatser kan vara tillfälliga eller permanenta.

Försiktigt och aktsamt vid heta arbeten

Räddningslagen uppmanar till försiktighet och aktsamhet vid eldhantering, vilket också gäller heta arbeten. Lagen föreskriver att man vid heta arbeten eller när en reparation eller ett annat arbete medför en avsevärd ökning av brandrisk eller risk för någon annan olycka ska vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Tillräckliga försiktighetsåtgärder har fastställts i SFS-standarden 5900:2016, Hetarbetens brandsäkerhet, och i SFS-standarden 5991, Brandsäkerhet för heta tak- och vattenisoleringsarbeten. Standarderna innehåller anvisningar för personer som arbetar med eller övervakar heta arbeten och de definierar säkerhetsarrangemang som behövs vid heta arbeten.

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Ge respons