Hoppa till innehåll

Att ansöka om tillstånd för och göra anmälan om fyrverkerier 

Konsumentfyrverkerier (fyrverkeripjäser som säljs i affärerna)  

Det är tillåtet att avfyra fyrverkerier utan separat anmälan 31.12 kl. 18.00 till 1.1 kl. 2.00.

Under övriga tider måste en förhandsanmälan om fyrverkerier lämnas in till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten fattar på basis av anmälan ett beslut om ärendet, där det kan ställas nödvändiga villkor eller förbjuda användningen av fyrverkerier, om de orsakar särskild fara. Eftersom fyrverkerier orsakar oljud, ska räddningsmyndigheten i sitt beslut ta hänsyn till de klockslag som anges i de olika kommunernas miljöskyddsföreskrifter. Den som ordnar ett fyrverkeri ska meddela invånarna i närområdet där fyrverkeriet uppskattas orsaka olägenhet. Informationsgången kan skötas till exempel i form av ett meddelande som delas ut i postlådorna. 

Tillstånd för privata fyrverkerier beviljas enligt följande: 

 • Fyrverkeriet måste sluta före kl. 22.00. 
 • Om man endast använder fyrverkeripjäser som orsakar mycket lite ljud (pjäser med en diameter som är högst 100 mm eller fyrverkeripjäser med motsvarande bullernivå) måste fyrverkeriet sluta före kl. 24.00. 
 • I Vichtis och Högfors ska fyrverkerier alltid sluta senast kl. 22.00. 
 • Fyrverkerier får inledas alla veckodagar kl. 12.00. Vill du börja ett fyrverkeri tidigare än så övervägs det från fall till fall.

Blanketten skickas   

 • anmälan på webben (Fyll i anmälan och klicka på "Skicka") eller 
 • per post till adressen Brandmansvägen 1, 02750 ESBO, märk kuvertet "fyrverkerier". 

Anmälan ska lämnas in minst fem dagar före fyrverkeriet. Markägarens tillstånds krävs för fyrverkerier. Beslutet skickas till den som gjort anmälan antingen per e-post eller per post. 

Anmälan om fyrverkeri 

Professionella fyrverkerier (fyrverkeriuppvisningar)  

Meddela om fyrverkeriuppvisningen till polisinrättningen i Västra Nyland minst 14 dygn före uppvisningen. 

Polisen kan ställa upp villkor och begränsningar för fyrverkeriuppvisningen om de är nödvändiga för en säker hantering av fyrverkeripjäser och för den allmänna säkerheten. Polisen kan förbjuda en uppvisning om villkoren och begränsningarna inte uppfylls. 

Anmälan om fyrverkeriuppvisning ska innehålla uppvisningens plats, exakt tidpunkt, hurdana fyrverkeripjäser som kommer att användas vid uppvisningen (flyghöjd, ljudnivå), försiktighetsåtgärder för att undvika problem samt användarnas personuppgifter. Uppge också hur omgivningen kommer att informeras om eventuella störningar. 

Godkända tidpunkter för fyrverkeriuppvisningar: 

 • Nyårsnatten 31.12 kl. 18.00 till 1.1 kl. 2.00. 
 • Vid andra tidpunkter får fyrverkerier inledas kl. 12 och de måste avslutas före kl. 22.00. Andra tidpunkter övervägs från fall till fall.
 • Om man endast använder fyrverkeripjäser som orsakar mycket lite ljud (pjäser med en diameter som är högst 100 mm eller fyrverkeripjäser med motsvarande bullernivå) måste fyrverkeriet sluta före kl. 24.00. 
 • I Vichtis och Högfors ska fyrverkerier alltid sluta senast kl. 22.00. 

Områden med fyrverkeribegränsningar 

Fyrverkeripjäser får inte användas på industriområden. Fyrverkerier på synligt avstånd från huvudlederna (Ring I, II och III, Västerleden, Åboleden, Vichtisvägen)  ska undvikas vardagar klockan 7.00–18.00. 

Några kommuner inom Västra Nylands räddningsverk har begränsat användningen av fyrverkeripjäser inom sina centrumområden enligt följande: 

 • Sammatti: Användning av fyrverkeripjäser är förbjuden inom en radie på 300 meter från kyrkan. 
 • Hangö: Användning av fyrverkeripjäser är förbjuden i centrum, endast tillåtet vid Regattastranden (den allmänna badstranden vid frihetsmonumentet). 
 • Karis: Det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser i järnvägsstationens omgivning. 
 • I Raseborg är det inom områden med detaljplan tillåtet att ordna fyrverkerier endast på områden som miljömyndigheten godkänt, med undantag av nyårsafton. 
 • Ekenäs: I centrum får fyrverkeripjäser endast avfyras i följande områden: Södra Viken, Ormnäs strand, Knipnäs strand, Handelshamnen, Stallörsparken. 

Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med affär 

Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med en affär ska göras minst en månad innan verksamheten inleds.

Om det inte skett förändringar i hur arrangemangen kring försäljningen ordnas sedan fjolåret, kan en mindre omfattande anmälan (utan bilagor) om lagring av fyrverkerier, på finska godkännas. 

Dessutom behövs ett skriftligt samtycke av den ansvariga för fyrverkeriförsäljningen om att hen mottagit uppgiften. 

Om ansvarspersonen eller arrangemangen har ändrats behövs en fullständig anmälan med bilagor (se blanketten för anmälan längre ner på sidan). I räddningsmyndighetens beslut som baseras på anmälan kan myndigheten ställa upp villkor för verksamheten. Inom Västra Nylands räddningsverks område kontrolleras alla försäljningsställen under försäljningstiden. 

För beslutet och tillsynsbesöket uppbärs avgifter enligt prislistan.

Anmälan skickas till adressen: 
Västra Nylands räddningsverk 
Förebyggande av olyckor
Brandmansvägen 1, 02750 ESBO  

eller 
palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi
Kuvertet eller meddelandets rubrikfält ska märkas med texten ”Försäljning av fyrverkeripjäser”.   

Anmälan om lagring av fyrverkeripjäser (omfattande), på finska 

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30, palotarkastaja.lu(a)pelastustoimi.fi

Lägescentralen tfn 029 151 2112

Ge respons