Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverks verksamhet och utveckling baserar sig på ett beslut om servicenivån enligt räddningslagen.

Enligt räddningslagen beslutar det lokala räddningsväsendet om servicenivån efter att ha hört kommunerna. Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de lokala behoven och olyckshoten. I beslutet ska det redogöras för vilka faror som finns i området, bedömas vilka risker de medför, fastställas verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt servicen och servicenivån. Servicenivåbeslutet innehåller också en plan för utveckling av servicenivån. Beslutet om servicenivå gäller på viss tid. 

Enligt Esbo stads förvaltningsstadga är det räddningsverkets direktion som fattar beslut om servicenivån inom Västra Nylands räddningsväsende. 

Västra Nylands räddningsverks beslut om servicenivå

Nylands räddningsverks riskanalys 

Räddningsverken i Helsingfors och Nyland har gjort en gemensam riskanalys. I den beskrivs de mest centrala riskerna inom räddningsverkens verksamhetsområde.

Nylands räddningsverks riskanalys
 

Mer information

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons