Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk är ett av de 22 räddningsverken i Finland. Räddningsverket producerar räddningstjänster för kommunerna i hela västra Nyland.

Våra tjänster omfattar

  • räddningstjänster,
  • akutvård,
  • räddningsmyndighetens lagstadgade tillsynsverksamhet, till exempel brandsyner,
  • kemikalietillsyn,
  • brandutredning,
  • säkerhetsutbildningar och säkerhetskommunikation,
  • avtalsbrandkårsverksamhet.

Räddningsverkets administration, lägescentral och centrala verksamhetsställe finns på centralbrandstationen i Smedsby i Esbo.

Västra Nylands räddningsverk har 12 ordinarie brandstationer. Fem av dem ligger i Esbo. De övriga ligger i Hangö, Karis (Raseborg), Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Nummela (Vichtis) och Ekenäs (Raseborg). De ordinarie brandstationerna är i beredskap dygnet runt.

Dessutom finns i Västra Nylands räddningsverks område över 40 avtalsbrandkårer.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja miten henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan.

Mer infomation

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons