Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk är ett av de 22 räddningsverken i Finland. Räddningsverket producerar räddningstjänster för kommunerna i hela västra Nyland.

Våra tjänster omfattar

  • räddningstjänster,
  • akutvård,
  • räddningsmyndighetens lagstadgade tillsynsverksamhet, till exempel brandsyner,
  • kemikalietillsyn,
  • brandutredning,
  • säkerhetsutbildningar och säkerhetskommunikation,
  • avtalsbrandkårsverksamhet.

Räddningsverkets administration, lägescentral och centrala verksamhetsställe finns på centralbrandstationen i Smedsby i Esbo.

Västra Nylands räddningsverk har 12 ordinarie brandstationer. Fem av dem ligger i Esbo. De övriga ligger i Hangö, Karis (Raseborg), Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Nummela (Vichtis) och Ekenäs (Raseborg). De ordinarie brandstationerna är i beredskap dygnet runt.

Dessutom finns i Västra Nylands räddningsverks område över 40 avtalsbrandkårer.

Mer infomation

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

pelastuslaitos(a)espoo.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst