Hoppa till innehåll

Lägescentralens jourarbete

Lägescentralen vid Västra Nylands räddningsverk är verksam varje dag året runt, under alla tider på dygnet. Lägescentralens jourhavande svarar årligen på cirka 25 000 samtal och 30 000 e-postmeddelanden, utöver övrig verksamhet.

Utöver kundservicen upprätthåller lägescentralen bland annat en lägesbild och stöder räddningsverksamheten, akutvården, förebyggandet av olyckor och verksamheten i kommunerna i området.

De jourhavandes arbete vid lägescentralen utgör en central del av räddningsverkets service. Även om arbetet inte nödvändigtvis syns utåt, är jourhavande ofta den första kontakten med kommunborna och samarbetsparterna. Man kan säga att lägescentralen är räddningsverkets ”nervcentral”.

Jourens arbetsskift är 12 timmar långa, dagskiftet kl. 9–21, nattskiftet kl. 21–9. Det finns alltid två jourhavande per skift.

I arbetet lär man sig ständigt nytt, eftersom nya system införs årligen. Jourhavarna fördjupar sig i systemen under utbildningar på arbetsplatsen. Ibland uppdateras jourhavandenas kompetens i de utbildningar som ordnas av Räddningsinstitutet.

Jessica har arbetat som jourhavande sedan 2003, medan Tom började arbeta 2013. De är en del av ett jourteam på tio personer vid räddningsverkets centralbrandstation.

Så här berättar de om sitt arbete.

Hurdana färdigheter och egenskaper behövs i arbetet?

Jessica: ”Man måste kunna fatta beslut självständigt, men samarbetet med arbetsparet och andra samarbetspartner måste också löpa smidigt. De situationer som uppstår kan överraska, så det behövs kreativ problemlösningsförmåga. Man måste också vara stresstålig, eftersom arbetet ibland är psykiskt belastande. Goda IT-kunskaper hjälper och naturligtvis också beredskap att lära sig nytt. Kundservicesituationerna kan vara svåra och då måste man kunna fungera lösningsorienterat. Ett lugnt förhållningssätt hjälper, allt löser sig bara man inte jäktar.”

Tom: ”Det väsentliga i jourarbetet är förmågan att komma överens med människor och att lyssna. Det finns inte någon färdig modell eller ett enda svar i alla situationer, så det är bra att kunna hitta lösningar. Vi använder tiotals system, så det ät viktigt att vi känner dem ordentligt och kan använda dem och att vi också uppdaterar våra färdigheter. Vi arbetar alltid i par, så samarbetsförmåga är till nytta i arbetet. Det lönar sig att utnyttja arbetsparets kompetens och yrkesskicklighet och tillsammans fundera på saker och ting, genom att hjälpa varandra.”

Vad är det bästa med jobbet?

Jessica: ”Goda arbetskamrater. Arbetet är givande när man kan hjälpa andra. Det är alltid trevligt att få positiv respons. Skiftarbete passar mig. Jag gillar att skiftarbetet möjliggör tydliga och längre ledigheter.”

Tom: ”Arbetet är intressant, det händer alltid något nytt. Jag uppskattar vår trevliga arbetsgemenskap, vi har ett riktigt bra gäng. Vi uppmuntrar varandra att lära oss nya saker.”

Lägescentralens uppgifter:

 • Uppföljning av säkerhetsläget i området 24/7
 • Räddningsverkets e-post- och telefonväxel
 • Vid behov lagring av taltrafiken i myndighetsnätverket Virve
 • Uppföljning och stöd för den lokala meddelandetrafiken samt förmedling av felanmälningar
 • Fungera som en del av räddningsverkets ledningscentral
 • Förmedla stödtjänster till fältet och personalen
 • Att säkerställa att larmen går fram och vid behov att larma, samt nödvändiga meddelanden till personal och andra grupper, till exempel avtalsbrandkårer och kommunernas ledningsgrupper
 • Uppföljning och testning av att befolkningslarmen fungerar
 • Sändning av meddelanden
 • Förmedlandet av daglig information
 • Upprätthållande av uppgifter i system och databaser
 • Upprätthållande av uppgifter om fastigheters kort
 • Förmedling av uppgifter till nödcentralen
 • Passerkontroll
 • Rapportering
 • Upprätthållande av det interna kommunikationssystemet
 • Rådgivning av kunder