Hoppa till innehåll

Brandinspektörens arbete

Brandsynerna är fortfarande en central del av räddningsverkets tillsynsverksamhet. Vid Västra Nylands räddningsverk arbetar 22 brandinspektörer. En av dem är Marc. Han har arbetat som brandinspektör i cirka 2,5 år.

Hur blev du brandinspektör?

”Jag jobbade tidigare i andra uppgifter inom säkerhetsbranschen och därigenom sökte jag mig till utbildning i säkerhet och riskhantering vid yrkeshögskolan Laurea. I slutskedet av mina studier sökte jag till utbildning för att bli brandinspektör och på den vägen är jag fortfarande.”

En brandinspektör utför förebyggande arbete i form av brandsyner och riskhantering. Inspektören övervakar fastighetsägarnas, fastighetsinnehavarnas och verksamhetsutövarnas allmänna skyldigheter i anslutning till brand- och olyckssäkerheten.

”Vid brandsyner kontrollerar vi till exempel att fastigheternas brandtekniska utrustning, såsom sprinkler- och brandlarmanläggningar, har underhållits och är i skick. Vi kontrollerar också att utrustningen för en första släckningsinsats är i skick och att räddningsvägarna, lyftplatserna och utrymningsvägarna är tillgängliga och märkta på behörigt sätt. Vi övervakar också upplagring och hantering av kemikalier”, berättar Marc.

Brandinspektören sitter vid sitt arbetsbord och ser på sin skärm.

Brandinspektörernas arbete varierar något, beroende på deras ansvarsområden. Exempelvis kemikalietillsynen och uppgifter i anslutning till kommunernas byggnadstillsyn har koncentrerats till vissa brandinspektörer.

"Alla brandinspektörer har sina egna områden och dessutom har alla något olika ansvarsområden. Till mina uppgifter hör till exempel inspektion av bränslestationerna i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla samt inspektion av brandriskbostäder.”

Brandinspektören utför sitt arbete både på brandstationens kontor och hos kunderna. Antalet brandsyner varierar.

Vid brandsyner följs en plan som anger hur ofta brandsyner ska genomföras vid olika objekt. Med undantag för bostadshus är tiden mellan brandsyner 1–5 år. Tiden kan ändras utifrån en riskkartläggning av ett enskilt objekt.

Brandinspektörens arbete är expertarbete som huvudsakligen görs allena.

”En vanlig arbetsdag består i allmänhet av genomgång av e-post, brandsyner och skrivande av protokoll över brandsyner”, berättar Marc.

”Dessutom har alla brandinspektörer turvis jour. Under ett jourskift har vi telefonjour kl. 9.00–11.30 och dessutom svarar vi på e-postmeddelanden som skickats till jouren. På eftermiddagen genomför vi en brandsyn, som till exempel kan gälla ibruktagande av en ny fastighet.”

Är brandinspektörens arbete intressant?

”I det här arbetet lär man sig hela tiden nytt. Vårt ämnesområde är mycket brett och ställen där vi genomför brandsyner är också mycket varierande. Vårt arbete är inte heller alltid så entydigt och vi måste ofta utreda olika saker. Det är också en sak som jag gillar i det här arbetet. Jag har arbetat snart tre år i den här uppgiften och ännu känns det att det finns mycket att lära.”