Hoppa till innehåll

Rekrytering

Vi publicerar lediga jobb på Kuntarekry. 

Studerande och praktikanter inom akutvården

Läroanstalter som är intresserade av arbetspraktik kan kontakta Västra Nylands räddningsverks lägescentral per telefon på tfn 029 151 2112 eller per e-post på lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi.

Studerade som vill hitta en plats för arbetspraktik kan kontakta oss per e-post på ehopiskelijat.lu@pelastustoimi.fi.

Praktikperioder för befälsstuderande vid Räddningsinstitutet

Kontaktperson för praktikperioderna för befälsstuderande är brandchef Clas Tallberg, clas.tallberg@pelastustoimi.fi

Västra Nylands räddningsverk som forskningsobjekt

Håller du på med ett lärdomsprov? Eller behöver du forskningsmaterial och vill samla in material om räddningsverket?

Västra Nylands räddningsverk förutsätter att du ansöker om forskningstillstånd om din forskning berör räddningsverkets verksamhet, lokaler, övningsområde eller personal.

Tillståndsförfarandet för forskning gäller undersökningar och utredningar som utförs av utomstående forskare eller forskningsanstalter. Det här gäller också lärdomsprov som utförs i högskolor.

När måste man ansöka om forskningstillstånd?

Du behöver alltid forskningstillstånd om Västra Nylands räddningsverk som institution nämns som källa till ditt forskningsmaterial.

Du behöver inte tillstånd för enskilda intervjuer (då den intervjuade framträder med sitt eget namn i resultaten), men däremot nog för intervjubaserade undersökningar.

Hur och varifrån ansöker jag om forskningstillstånd?

Ansök med den här blanketten, på finska.

Ansökan om forskningstillstånd med bilagor ska undertecknas och skickas till personalteamets e-postadress henkilostotiimi.lu@pelastustoimi.fi eller per post till adressen Västra Nylands räddningsverk, Forskningstillstånd, Brandmansvägen 1, 02750 ESBO.

Vi kan be dig komplettera ansökan. Handläggaren kan begära ett mera omfattande tillstånd om materialet eller lagen kräver det.

Forskningstillståndet beviljas av en medlem i räddningsverkets ledningsgrupp på basis av skriftlig ansökan.

Räddningsverket publicerar de godkända ansökningarna internt och personalen har tillgång till dem tills undersökningen är slutförd.

Mer information

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst