Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Den terrängbrandsvarning som utfärdas av Meteorologiska institutet ersätter separata varningar för gräs- och skogsbränder.

Hantering av eld

När du hanterar och gör upp öppen eld måste du särskilt tänka på att undvika och förebygga eldsvåda. Den som tänder en eld ansvarar alltid för den. Välj platsen för en öppen eld så att elden inte kan sprida sig i terrängen eller till byggnader.

Den ansvarar, som tänder en eld. Var noggrann och försiktig och tänk på att undvika eldsvåda.

Vi måste alla vara noggranna och försiktiga för att undvika risk för eldsvåda och skador. Torka och vind medför särskilt stor risk för eldsvåda och ökar risken för att elden sprider sig.

Vad avses med öppen eld?

En öppen eld är till exempel en brasa. Med öppen eld avses också motsvarande uppgörande och användning av eld, där elden kan spridas längs marken eller via gnistor. För att göra upp öppen eld krävs alltid markägarens tillstånd. Förbered dig alltid på att släcka redan innan du tänder.

Engångsgrillar räknas som öppen eld

Grillar av lätt konstruktion som placeras direkt på marken och lätt välts omkull av vinden samt andra motsvarande eldstäder räknas enligt räddningslagen som öppen eld.

 • Engångsgrillar får inte användas när varning för terrängbrands har utfärdats eller om risken för eldsvåda är uppenbar av någon annan orsak (platsen, blåst, underlag som kan fatta eld).
 • Engångsgrillar får inte användas utan tillstånd av markägaren.

Enligt räddningslagen räknas inte grillar som är isolerade från marken som öppen eld. Detta gäller även eldstäder som är tillverkade av tegel eller stenmaterial och motsvarande anordningar från vilka elden inte kan komma åt att sprida sig längs marken eller via gnistor. Hit räknas till exempel grillplatser under tak som är försedda med vindskydd och huva.

Terrängbrandsvarningen ersatte separata varningar för gräsbrand och skogsbrand från början av 2024.

När varning för terrängbrand har utfärdats får du aldrig göra upp öppen eld!

 • Vid varning för terrängbrand är det ALLTID förbjudet att göra upp öppen eld.
 • Meteorologiska institutet utfärdar varning för terrängbrand för ett område där risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torka och väderleksförhållanden.
 • Meteorologiska institutet ser till att tillräcklig information ges om varningar för terrängbrand.

Du får aldrig tända en brasa eller göra upp annan öppen eld om förhållandena på grund av torka, vind eller någon annan orsak är sådana att risken för terrängbrand eller annan eldsvåda är uppenbar – gör inte upp eld då!

För att göra upp öppen eld krävs ALLTID markägarens tillstånd

 • Öppen eld får inte göras upp utan markägarens tillstånd – be alltid om lov!
 • Räddningsmyndigheten kan förbjuda uppgörande av öppen eld i ett helt område eller inom
 • Vissa delar av det för den tid som risken för eldsvåda är uppenbar.
 • Öppen eld kan förbjudas inom räddningsväsendets område eller inom delar av det för viss tid.
 • Möjligheten att utfärda ett förbud är vanligen begränsad till att endast gälla öppen eld.
 • Tillräcklig information ska ges om beslutet.

Räddningsmyndigheten kan avbryta verksamhet som medför omedelbar brandrisk eller risk för annan olycka.

Närmare information om uppgörande av öppen eld fås av

 • den lokala räddningsmyndigheten, eller
 • den egna kommunens miljöskyddsmyndighet.

Läs mer:

Meteorologiska institutet-varningar
Anmälan om uppgörande av eld
Hygges- och halmbränning
Heta arbeten