Hoppa till innehåll

Bara en fungerande brandvarnare räddar liv!

Om det börjar brinna är det livsviktigt att agera snabbt. Till exempel stiger temperaturen vid en lägenhetsbrand på bara fyra minuter till 300–400 grader och rummet fylls av brandgaser, vilket gör att möjligheterna att överleva är små. En brandvarnare reagerar redan på små koncentrationer av brandgaser och larmar med ett högt ljud.

Vid en lägenhetsbrand stiger temperaturen på fyra minuter till 300–400 grader och rummet fylls av rök. Ge dig själv en chans att överleva. En fungerande brandvarnare räddar liv.

Enligt räddningsväsendets olycksfallsstatistik upptäcktes det i samband med nästan varannan brand i en bostadsbyggnad att det inte fanns någon fungerande brandvarnare i bostaden. På basis av andra utredningar kan det uppskattas att cirka 20 procent av bostäderna helt saknar brandvarnare. I egnahemshus tillgodoses skyldigheterna att skaffa och underhålla brandvarnare bättre än i bostadsaktiebolag och hyreslägenheter.

En brandvarnare är obligatorisk i alla lägenheter, inkvarteringslokaler och vårdinrättningar

Brandvarnare är också obligatoriska i alla fritidsbostäder och i bodar och liknande där folk sover. Dessutom ska brandvarnare användas i båtar med hytt, husvagnar och husbilar. Kom också ihåg att brandvarnare och framför allt batterier har kortare livslängd när de används under sådana förhållanden. I bostäder byggda efter 2009 fungerar brandvarnarna med nätström och vid strömavbrott med reservbatterier. Det här gäller även de fritidsbostäder som har elektricitet. Kolmonoxid- och gasvarnare rekommenderas om det finns en eldstad eller gasanordning i byggnaden.

Testa om brandvarnaren fungerar en gång i månaden

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnarna för att försäkra sig om att de är hela och fungerar som de ska.

rökdetektorinstallatör

Byt batterier och byt ut gamla brandvarnare 

Byt batterier minst en gång om året. Gör det vid en tidpunkt som du lätt kommer ihåg, till exempel på brandvarnardagen (1.12), under julen eller första gången du åker till stugan på våren. Byt genast batteri om brandvarnaren ger ifrån sig ett svagt regelbundet pip. Ha alltid reservbatterier hemma.

Köp nya brandvarnare med 5–10 års mellanrum. Brandvarnare håller inte hur länge som helst och måste ovillkorligen förnyas med jämna mellanrum. Nuförtiden anger tillverkaren när en brandvarnare ska bytas ut med en så kallad ”bäst före”-märkning. Byt genast ut brandvarnaren om den inte fungerar trots att du har bytt batteri.

Hur ska brandvarnare placeras?

Det rekommenderas att man har brandvarnare

  1. i alla sovrum och andra utrymmen där någon sover,
  2. längs utrymningsvägarna, till exempel i tamburen,
  3. i trappuppgångar och andra utrymmen där det är högt i tak.

rökdetektorplacering i lägenheten

Rök och värme stiger uppåt varför brandvarnare ska placeras på den högsta platsen i taket, minst en halv meter från väggar och andra hinder. Följ alltid installationsanvisningarna. 

För större bostäder rekommenderas seriekopplade brandvarnare. När brandvarnarna är seriekopplade larmar alla brandvarnare som är kopplade till varandra samtidigt. Installera inte en brandvarnare på en vägg, i köket, nära en ventilationsventil eller i våta utrymmen, eftersom det kan leda till att brandvarnaren slutar fungera, fungerar på fel sätt eller skadas.

Ha minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våningsplan

  • 1 brandvarnare, om lägenheten är under 60 kvadrat
  • 2 brandvarnare, om lägenheten är under 120 kvadrat
  • 3 brandvarnare, om lägenheten är under 180 kvadrat

Dessutom ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje våning (även källare och vind).

Röken är ännu farligare än elden.
Två av tre dödsfall till följd av eldsvåda orsakas av brandgaser.

Brandvarnaren larmar – agera direkt!

Brandvarnaren upptäcker rök och larmar innan vi känner eller märker någonting. Redan en liten brand fyller bostaden med rök mycket snabbt.  En fungerande och rätt placerad brandvarnare varnar och väcker dig. Du har bara 2–3 minuter på dig att sätta dig i säkerhet, försöka släcka elden och ringa 112 för att tillkalla hjälp. Agera direkt när brandvarnaren larmar!

Om brandvarnaren larmar i onödan

Tysta inte larmet genom att avlägsna brandvarnaren eller batteriet. Vädra rummet där brandvarnaren finns. Flytta brandvarnaren till en bättre plats om den fortsätter att larma i onödan. Det säljs dessutom larm med pausfunktion.

rökdetektorplacering i taket

Anskaffning, installation, underhåll och testning av brandvarnare samt ansvar för dem

Byggnadsägarens skyldighet angående inköp och underhåll av brandvarnare träder i kraft från och med den 1 januari 2026. Räddningslagen §17.

Traditionella brandvarnare

Batteridrivna brandvarnare är traditionella larm. Anskaffningen, utbytet, installationen, testningen och underhållet är ansvarigheteten för boende/lägenhetsinnehavaren fram till den 1 januari 2026. Ta hänsyn till var du placerar brandvarnaren och hur den kan underhållas och testas vid ditt inköpsbeslut.

TESTA att brandvarnaren fungerar varje månad genom att trycka in testknappen.

I vissa modeller underlättas testning och underhåll av en batteribox som monteras på väggen. Särskilt äldre personer bör överväga att köpa den här typen av brandvarnare. Vissa batteriboxar är dessutom försedda med en pausfunktion med vilken man kan stänga av brandvarnaren i cirka 10 minuter om den larmar i onödan. Efter pausen återgår brandvarnaren automatiskt i beredskapsläge. 

Nätanslutna brandvarnare

Det är vanligen fastigheten eller husbolaget som ansvarar för underhållet av brandvarnare som är anslutna till elnätet. Den här typen av brandvarnare installeras redan i byggskedet och ansluts till byggnadens elnät. Placeringen av brandvarnarna ingår i byggnadens elplanering och installationen ska göras av en fackman i elbranschen. Nätanslutna brandvarnare har ett batteri eller en ackumulator för att varnaren ska fungera även vid elavbrott.

Den som bor i/innehar en lägenhet ansvarar för att regelbundet testa en nätansluten brandvarnare. I ett bostadsaktiebolag är det i första hand husbolaget och inte de boende som ansvarar för att byta batteri i nätanslutna brandvarnare. Eftersom det finns många olika modeller och tekniska lösningar för nätanslutna brandvarnare bör husbolaget diskutera vem som ansvarar för och utför batteribytet. De boende bör åtminstone få anvisningar om bytet.

God skötsel av fastighetsunderhållet innebär att husbolaget ser till att batteriet i nätanslutna brandvarnare byts regelbundet. På så sätt kan man till exempel förhindra att brandvarnare larmar nattetid för att meddela att batteriet håller på att ta slut. Eftersom modellerna varierar kan det hända att fastighetsskötselbolagets representant inte har större kunskaper eller rättigheter att byta batteri än de boende, varför uppgiften ska skötas av en fackman i elbranschen.

För att undvika onödiga larm ska de boende känna till om varnaren kan sättas i så kallat tyst läge. Vissa tillverkares modeller kan tystas till exempel vid matlagning. Det kan också vara möjligt att sätta larmet som varnar för att batteriet håller på att ta slut i tyst läge till exempel nattetid.
Det är mycket viktigt att de boende får tydliga instruktioner om hur de ska hantera nätanslutna varnare i olika situationer. Ta reda på det och annan säkerhetspraxis så fort du flyttat in i en bostad.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
Krav på brandvarnare, placering och underhåll
För få fungerande brandvarnare i hemmen (på finska)
Kolmonoxidvarnare