Hoppa till innehåll

Är ditt hem tryggt?

I Finland sker årligen över en miljon allvarliga eller lindriga olyckor, av vilka över 70 % inträffar i hemmet och på fritiden. Av de olyckor som inträffade i hemmen 2017 orsakade närmare 400 000 personskador, vilket betyder att det varje dag inträffade över tusen olyckor i hemmet som ledde till skador.

Hemmet är en överraskande farlig plats. Så många som två tredjedelar av olycksfallen inträffar i hemmet och på fritiden. Försök förebygga olyckor.

Vanligaste olycksorsaken

Olyckor i hemmet beror oftast på att någon ramlar omkull, halkar, snubblar eller faller. De här olyckorna utgör cirka 44 % av alla olyckor i hemmet. Största delen av olyckorna i hemmet inträffar på gårdsplanen, balkongen eller terrassen. Halka på grund av väderleksförhållandena mångdubblar olycksrisken, varför sandning eller saltning rekommenderas. Det är också bra att installera stadiga räcken och god belysning på gårdsplanen.

Av de olyckor som inträffar inomhus sker en tiondel i hemmets våtrum. Du kan förhindra halk- och snubbelolyckor i våtrummen till exempel genom att se till att bastuns räcken är stadiga och att det finns tillräckligt med stödhandtag.

Äldre personer ramlar oftast omkull inomhus, vilket beror på försämrad rörelse- och koordinationsförmåga, mediciner och minnesproblem. Träning som ökar smidigheten, muskelstyrkan och balansen minskar risken för att ramla omkull. Även halkskydd och bra skor minskar risken. Utomhus kan man förebygga halkolyckor med skor med dubbar, stavar och andra hjälpmedel. Det enklaste är att låta bli att gå ut när det är halt.

Eldsvådor uppstår på grund av vårdslöshet

Vi orsakar själva hälften av alla eldsvådor. Av dessa uppstår cirka en tredjedel på grund av vårdslöshet. Eldsvådor i hemmet beror på felaktig användning av eldstäder och elektrisk utrustning, vårdslös användning av öppen eld och levande ljus samt rökning. Över 90 % av alla dödsfall till följd av eldsvåda inträffar i bostadshus. Alkohol är ofta en bidragande orsak. Kom ihåg att du inte har mycket tid på dig att reagera när det börjar brinna, bara 2–3 minuter.
Bästa sättet att förhindra eldsvådor i hemmet är att förebygga dem.

  • Kontrollera regelbundet att brandvarnare och andra larm fungerar. Till exempel bör du byta batterier så fort du kommer till stugan efter vintern.
  • Lär dig själv och din familj vilka säkra utrymningsvägar som finns om det börjar brinna och skaffa primärsläckningsutrustning. Placera dem på en synlig och lättillgänglig plats.
  • Den bästa och säkraste lösningen är att skaffa seriekopplade brandvarnare som också är uppkopplade till en larmcentral.
  • Lämna inte brinnande ljus och öppen eld utan uppsikt.
  • Använd elektrisk utrustning och framför allt spisen med eftertanke.
  • Undvik att röka inomhus och när du är berusad.

Märk ut din adress ordentligt – det påskyndar räddningsarbetet

Korrekt vägledning påskyndar räddningsarbetet, se till att gatunumret och trappuppgångens beteckning är tydligt utmärkta. Kontrollera att de syns från gatan eller någon annan trafikled. De ska också synas i mörker så att utryckningsfordonen hittar fram. Siffrorna och bokstäverna ska vara minst 12 cm höga och tydligt avteckna sig mot bakgrunden. Om det finns flera hus på en adress bör det finnas en informationstavla/tomtkarta vid infarten, av vilken husnumreringen och husens placering tydligt framgår.

Var förutseende så undviker du olyckor

Du kan enkelt minska risken för olyckor och förbättra säkerheten

En stor del av de olyckor som inträffar i hemmet kan förhindras genom att man förutser dem och förbereder sig på dem. Redan små åtgärder förhindrar olyckor och skador, till exempel att låsa in mediciner, att se till att räcken och ledstänger är ordentligt fästade och att installera automatiska belysningssystem. Tack vare modern teknologi och bra hjälpmedel är det enkelt och billigt att sörja för brandsäkerheten och förhindra inbrott.

Läs mer:

Bedömning av fallrisken (på finska)
Förebyggande av olyckor (på finska)
Främjande av säkerheten (på finska)
Varnare