Hoppa till innehåll

Räddningsenheten

Räddningsenheten, mer bekant som brandbilen, är avsedd för släcknings- och räddningsuppdrag.

Enheten har redskap för mångsidigt räddningsarbete.  Bilarna har till exempel en uppsättning räddningsredskap för olika typer av olyckor. Materialen omfattar bland annat lyftdynor, hydrauliska redskapsserier och kofötter. I enheten finns omkring 3 000 liter vatten och dessutom kan man använda släckskum.

Varje räddningsenhet är utrustad med högtryckssläcksystemet Cobra. Det är en effektiv vattenstråle som kan tränga igenom till exempel ett tak eller en vägg.

Enheten kan också delta i röjning av träd, bekämpning av farliga ämnen och ytbärgning. Enheten har också dykarberedskap. Med hjälp av en värmekamera försnabbas räddningen av en människa betydligt. Vid mindre bränder i soptunnor eller markbränder används en ryggsläckare.

Enheten kan anlända till platsen som första insatsen, eftersom man har med sig bland annat defibrillator, syre och annan akutvårdsutrustning.

Räddningsenheten är bemannad av en brandförman, två brandmän och en chaufför.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Spetsenheten

Spetsenheten består av en brandbil som har i uppgift att snabbt nå fram till ett mål i sådana områden där den egentliga brandstationen ligger längre bort. Enheten kan antingen agera självständigt eller så kan andra räddningsenheter larmas till dess hjälp.

Enheten är utrustad med ett högtryckssystem (UHPS), som gör att den vattenmängd man har med sig räcker för en effektiv primärsläckning både vid bränder i byggnader och trafikmedel. Vid större bränder vidtar enheten primärsläckningsåtgärder och påbörjar genast en inledande kartläggning för att det effektiva släckningsarbetet ska kunna inledas genast när räddningsenheten anländer till platsen.

Enheten har med sig utrustning för alltifrån vägtrafikräddning till trädröjning och rökdykning. Den kan också fungera som första insatsen.

En specialitet i enheten är släckgranaten. Den kan kastas in i till exempel en brinnande bostad och fungerar då som en trygg primär släckutrustning innan rökdykningen inleds.

Enheten är bemannad med två brandmän.

Tankbilsenheten 

Med tankbilsenheten transporteras antingen vatten eller släckskum till brandplatsen. Vattenmängden är cirka 10 000 liter och med det produceras släckskum. Dessutom har enheten bland annat vattenkanoner, till exempel för släckningsarbete vid flygolyckor.

Enheten är bemannad med en brandman.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Skyliftenheten

Skyliftenheten är avsedd för bland annat räddning från hög höjd eller lågt belägna platser. Den når ända upp till 48 meters höjd. Med hjälp av enheten når man högt upp med vattnet vid ett släckningsuppdrag.

Enheten kan användas till exempel vid takarbete, för att erbjuda tilläggsbelysning på uppdragsplatsen eller vid räddning som sker från sidan. Skyliftenheten kan även assistera kranbilar utrustade med gripklo genom att lyfta kranbilschauffören högt upp för en bättre överblick över operationsområdet. Enheten används också vid trädfällningsuppdrag och djurräddningar.

KU 106 är utrustad med en modern, ljuseffektiv trafikstyrningsutrustning, eftersom enheten ofta rycker ut på motorvägen till Lahtis och Tusby som ett så kallat buffertfordon.

Enheten är bemannad med en brandman.

Röjningsenheten

Röjningsenheten, dvs. den tunga räddningsenheten är avsedd för till exempel räddnings- och röjningsuppdrag vid väg-, spår- eller flygtrafikolyckor. I utrustningen ingår till exempel en plasmaskärare, en effektiv borrhammare och hjälpredskap/pallar för arbete på hög höjd.

Enheten har inget vatten eller släckskum, men typiska primärsläckningsredskap för en räddningsenhet, såsom pulver-, skum- och CO2-släckare. Högtryckssläcksystemet Cobra kan också användas vid primär släckning utan den skärande egenskapen.

Enheten är bemannad med en chaufför, en förman och två brandmän.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Ledningsenheten

Ledningsenheten är utrustad med kommunikations- och kartläggningsutrustning avsedd för ledningen av en räddningsoperation. Enheten transporterar den jourhavande brandmästaren till uppdragsplatsen och erbjuder en stödpunkt för den operativa ledningen av räddningsoperationen.

Enhetens chaufför är operatör och bistår brandmästaren.

Specialenheter

Räddningsverket förfogar också bland annat över fyrhjulingar, båtar och olika slags enheter med lastväxlare. Enheterna bemannas vid behov.

Kranbil med gripklo

Med en kranbil med gripklo kan man till exempel lösgöra ett tak med hjälp av den fjärrstyrda gripklon. Enheten kan fungera som hjälp till exempel vid trädfällningsarbeten och flyttning av stolpar. Enheten bemannas vid behov.

Enheten för kemikaliebekämpning

Nylands områdes gemensamma enhet för kemikaliebekämpning är utrustad med en identifierings- och bekämpningsutrustning avsedd för omfattande och långvariga kemikalieolyckor.

Enheten är placerad vid räddningscentralen i Vanda och bemannas vid behov.

Koura-automme kuvattuna etuviistosta.

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi