Hoppa till innehåll

Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen  

I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme.

 

Moms 0 % Laggrund
Tidsbestämd d.v.s. allmän brandsyn 100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Efterbrandsyn  100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Eftertillsyn som dokumenttillsyn utan besök vid objektet 0 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Extra brandsyn på begäran 100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet, d.v.s. särskild brandsyn 100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Förhandssyn vid ibruktagandet av en byggnad, d.v.s. preliminär särskild brandsyn 100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§

Brandsyn vid publikevenemang, inklusive eventuella inspektioner av kemikalier, flytgas och specialeffekter, samt beslut

100 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ 
och SRf 685/2015 38§
 

Tillsynsavgifter för bostadsbyggnader 

I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme.

  Moms 0 % Laggrund
Allmän brandsyn i bostadsbyggnad. För ett besök vid objektet på över 1 timme debiteras ingen separat avgift. 0 € Räddningslagen  379/2011 96§ och 79§
Efterbrandsyn i bostadsbyggnad. Denna avgift tas även ut för brandsyner i de objekt som inte lämnat in blanketten för självutvärdering av brandsäkerhet. 50 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Eftertillsyn av brandsäkerheten i en bostadsbyggnad som dokumenttillsyn utan besök på plats. 0 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§
Extra brandsyn i bostadsbyggnad på begäran. 50 € Räddningslagen 379/2011 96§ och  79§
Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet för en bostadsbyggnad, d.v.s. särskild brandsyn. Denna avgift gäller både småhus och bostadsaktiebolag. 50 € Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§

Tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder enligt kemikalielagstiftningen

  Moms 0 % Laggrund
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier. 200 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§ och 
SRf 685/2015 5§, 33§ ja 36§
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier som gäller tillfällig verksamhet, ändringsarbete eller detaljhandel med flytgas. 100 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§ och 
SRf 685/2015 34§, 36§, 42§
Inspektion av anläggning som bedriver liten hantering eller upplagring av kemikalier eller inspektion av ändringsarbete. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. 100 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§, 27a§ och 
SRf 685/2015 37§, 40§
Ibruktagnings- eller ändringsinspektion av oljeeldningsanläggning. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. 50 € SRf 685/2015 39§
Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor (t.ex. tillfällig upplagring av explosiva varor på byggplatsen). I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. 100 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 59a§ och 
SRf 685/2015 24§
Räddningsmyndighetens beslut om anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter. 50 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 81§
Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel. 100 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 63§
Räddningsmyndighetens inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. 50 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 63§
Beslut om användning av fyrverkerier på andra tider än vad som tillåts i förordningen (31.12  kl. 18–1.1 kl. 2). 0 € Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 91§

Återkommande felaktig funktion hos brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen

  Moms 0 %

Felaktiga brandlarm betraktas som återkommande räknat från det tredje felaktiga larmet under en tidsperiod på 12 månader. Kontrolluppdrag förmedlade av nödcentralen på grund av fel i anläggningen betraktas även som felaktigt larm. När brandkåren vid Helsingfors-Vanda flygplats, vid sidan av Mellersta Nylands räddningsverk, deltar i ett larmuppdrag på flygplatsområdet som inkommit som automatlarm intäktsförs ¼ av avgiften till flygplatsens brandkår. 

Riskhanteringschefen har rätt att efter eget övervägande besluta om befriande från avgift.

1150 €

Om avgifter som tas ut för räddningsverkets lokaler, materiel, utrustning och andra tjänster beslutar serviceenhetens chef så att taxan inte överskrider de kostnader som uppkommit.