Hoppa till innehåll

Räddningsverksamhet

Räddningsverksamhetens uppgift är att hjälpa om det sker en olycka eller det uppstår någon annan nödsituation trots förebyggande arbete och beredskap. Beredskapen fastställs utifrån riskerna. Samarbetet med närliggande räddningsverk och andra samarbetsparter ger trygghet och effektivitet i vår verksamhet.

Akutvården

Våra akutvårdstjänster produceras i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Akutvårdsservicen och sjukvården i anslutning till den utgör en del av hälsovården.

Beredskap

Den egna beredskapens betydelse betonas vid störningar av olika slag. Vid fara och olycksfall ser vi till att befolkningen varnas med hjälp av till exempel utomhuslarmanordningar.

Förebyggande av olyckor

Genom att förebygga olyckor strävar vi efter att minska sannolikheten för en olycka och genom att i förväg förbereda oss minska de skador som orsakas av olyckan.

Tillsynsverksamhet

Vår uppgift är att övervaka att olika verksamheter och verksamhetsmiljöer är säkra. Men det är ändå du själv som ser till säkerheten.

Rakenteellinen paloturvallisuus ja maankäytön ohjaus

Ohjauksemme tarkoitus on asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen.

Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumien turvallisuus vaatii suunnittelua etukäteen. Ole ajoissa yhteydessä viranomaisiin.

Säkerhetsfortbildning

Säkerheten förbättras genom fortbildning. Se till att din säkerhetskompetens är aktuell och uppdaterad.

Säkerhetskommunikation

Vi vill göra din vardag säkrare. Vårt viktigaste mål är att även du ska känna till dina möjligheter att påverka säkerheten i vardagen.

Frivilligverksamheten

Inom vårt verksamhetsområde kan du delta i många olika former av frivilligverksamhet med anknytning till räddningsverksamheten. Frivilligverksamheten ger möjligheter att hjälpa andra och samtidigt utveckla dina egna färdigheter.

Externa räddningsplaner

Vid objekt som medför särskild risk görs det upp en extern räddningsplan. Verksamhetsidkaren ansvarar för uppgörandet av räddningsplanen.

Enheter och materiel i räddningsverksamheten

Bekanta dig med våra enheter och vårt material.

Frågor och svar

Svar på frågor som ofta förekommer.

Avgifter

En del av räddningsverkets tjänster är avgiftsbelagda.