Hoppa till innehåll

Vår uppgift vid Mellersta Nylands räddningsverk är att förhindra olyckor, förbereda oss för störningar och undantagsförhållanden och ordna räddningsverksamhet. Vi är inte bara den röda brandbilen under utryckning, utan också mycket annat. Välkommen att bekanta dig med våra webbsidor!
Vi verkar inom ett område som omfattar åtta kommuner, i nära samarbete med räddningsverken i närområdena och andra myndigheter och aktörer. 

Pelastuslaitoksemme toiminta-alueen kunnat karttakuvana.

Vår förvaltning lyder under Vanda stad men vår verksamhet styrs av kommunerna Vanda, Kervo, Tusby, Träskända, Nurmijärvi, Hyvinge, Mäntsälä och Borgnäs. I samarbete naturligtvis!

Organisation

Räddningsverkets förvaltning organiseras enligt Vanda stads förvaltningsstadga och räddningsverkets verksamhetsstadga. Räddningsverkets högsta beslutande organ är räddningsverkets direktion där det ingår representanter från varje medlemskommun. Styrelsens föredragningslistor och beslut finns på Vanda stads sidor.

Vår verksamhet styrs förutom av lagstiftning och avtal också av inrikesministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar, riskanalys och beslut om servicenivå. 

År 2020 uppgick räddningsverkets utgifter till 83,11 €/invånare. 

Pelastuslaitoksemme organisaatiokaavio.

 

Strategi och värderingar

Mellersta Nylands räddningsverks primära uppgift är enligt strategin att producera säkerhet och upprätthålla den. Enligt vårt verksamhetsmål har Mellersta Nyland en god säkerhetskultur samt ett räddningsväsende och en akutvårdsservice som fungerar effektivt.

Hela Finlands räddningsväsende har en gemensam strategi, vars vision är Ett säkert och kriståligt Finland – i samarbete. Strategin har beretts för åren 2016–2025.

Vår verksamhet styrs av räddningsväsendets värderingar: Professionalitet, mänsklighet och tillförlitlighet.

Läs mer om strategin och värderingarna på inrikesministeriets webbsida

 

Beslut om servicenivå

Beslutet om servicenivå garanterar att hjälpen anländer till platsen i rätt tid och med tillräckliga resurser. I beslutet beaktas också förebyggandet av olyckor och beredskapen. 

Som räddningsverk utformar vi beslutet om servicenivå, i vilket det redogörs för vilka faror som finns i området, bedöms vilka risker de medför, fastställs verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt service och servicenivå. Beslutet om servicenivå styr Mellersta Nylands räddningsverks strategiska planering. 

Enligt räddningslagen beslutar räddningsväsendet om servicenivån i det egna området efter att ha hört kommunerna. Räddningsväsendet ska ha en servicenivå som motsvarar de lokala behoven och olycksriskerna. 

Kvalitetsledning

Vi säkerställer kvaliteteten på våra tjänster systematiskt som en del av den dagliga verksamheten i organisationen. Säkerställandet av kvaliteten styrs av planen för kvalitetsledning och egenkontroll.