Hoppa till innehåll

Mellersta Nylands räddningsverk fungerar i ett område för åtta kommuner invid de stora trafiklederna och det internationella flygfältet. Vi har omkring 460 anställda yrkespersoner inom säkerhetsbranschen: bland annat brandmän, brandchefer, akutvårdare, sjukvårdschefer, jourhavande i lägescentralen, montörer, brandinspektörer, brandingenjörer, säkerhetsutbildare och yrkespersoner inom befolkningsskydd och beredskap.

Till våra centrala uppgifter hör förebyggande av olyckor och olycksfall samt räddningsverksamhet och akutvård. Vi ansvarar också för uppgifter som hör till beredskap och befolkningsskydd. 

Enligt vår senaste personalenkät skulle rentav 84 % av våra anställda rekommendera sin arbetsgivare för sina vänner. Våra anställda upplever också att de får tillräckligt med fortbildning, med andra ord satsar vi stort på att upprätthålla och utveckla personalens och chefernas kompetens. Vi har en stark samarbetskultur.  

Hos oss får du arbeta för att främja säkerheten i vårt samhälle.


Lediga arbetsplatser

Du hittar våra lediga arbetsplatser på här.


Praktikplatser och vikariat

Akutvården: Webropol
OBS! Ansökningarna till höstperioden lämnas in senast ansökningsårets april och ansökningarna till vårperioden lämnas in senast 15 oktober föregående år.

Räddningsverksamheten: Du kan fråga om eventuella praktikplatser av  kup.komentotoimisto(at)vakehyva.fi.


Utbildning inom branschen

Utbildningen av yrkespersoner inom räddningsverksamheten ordnas vid Räddningsinstitutet i Kuopio och Räddningsskolan vid Helsingfors räddningsverk. Examina som kan avläggas vid Räddningsinstitutet är räddningsmannaexamen, underbefälsexamen och brandbefälets utbildningsprogram, YH-examen för ingenjörer (i samarbete med Polisyrkeshögskolan). Räddningsinstitutet har också ett utbildningsprogram för nödcentraloperatörer (nödcentraloperatörsexamen).

Utbildning för yrkespersoner inom akutvården ordnas vid yrkeshögskolor där man kan avlägga yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård - Akutvårdare (YH). Många akutvårdare har redan avlagt en närvårdarexamen eller räddningsmannaexamen.

En yrkeshögskoleexamen krävs för tjänsten som brandinspektör, studier inom branschen kan avläggas vid en yrkeshögskola eller Räddningsinstitutet (befälsexamen ingenjör YH), brandinspektörer har ofta redan avlagt en examen inom säkerhets- eller byggnadsbranschen (YH).
 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi