Hoppa till innehåll

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland är ett av Finlands 21 räddningsverk. Vi producerar räddningsväsendets tjänster i de östra delarna av Nylands landskap.

Till våra tjänster hör:

 • räddningstjänst
 • akutvård (HUS)
 • brandgranskningar
 • kemikalieövervakning
 • brandundersökningar
 • befolkningsskydd
 • säkerhetsfortbildning och -information
 • avtalsbrandkårsverksamhet.

Räddningsverkets huvudverksamhetsställe finns på den heltidsbemannade räddningsstationen i Borgå. Dessutom har räddningsverket i Östra Nyland heltidsbemannade brandstationer samt akutvårdsstationer i Sibbo och i Lovisa. På de här brandstationerna är personalen i omedelbar utryckningsberedskap dygnet runt.

De halvordinarie brandkårerna och avtalsbrandkårerna runtom i regionen har en utryckningsberedskap på 5–15 minuter. På räddningsverkets område finns det också två industribrandkårer (Neste Oil och Fortum).

Vår verksamhet styrs av vårt beslut om servicenivå, som vanligen görs för tre år i taget.


Organisation

Organisationen vid Räddningsverket i Östra Nyland är indelad i fyra ansvarsområden:

 • räddningsverksamhet
 • akutvård
 • förebyggande av olyckor
 • räddningsverkets ledning

Räddningsverksamhetens ansvarsområde producerar tjänster som behövs vid brådskande olyckssituationer. Personalen till exempel släcker bränder, räddar människor och djur samt skyddar egendom och miljö vid olyckor. På räddningsverkets område finns tre konstant bemannade räddningsstationer i Borgå, Sibbo och Lovisa. Dessutom finns det fem halvordinarie brandkårer, två industribrandkårer och 24 avtalsbrandkårer i Östnyland.

Akutvårdens ansvarsområde producerar akutvårdstjänster inom Östra Nylands välfärdsområde genom ett samarbetsavtal med HUS-sammanslutningen. HUS-sammanslutningen ansvarar för ordnandet av akutvård inom hela Nyland. Akutvårdens enheter är i omedelbar beredskap vid räddningsstationerna i Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola samt vid akutvårdsstationerna i Gammelby och Söderkulla.

Ansvarsområdet som förebygger olyckor ansvarar för till exempel övervakning av brandsäkerhet samt säkerhetskommunikation och -fortbildning. Dessutom stöder ansvarsområdets sakkunniga beredskapsplaneringen i kommunerna. Vid Räddningsverket i Östra Nyland kallas ansvarsområdet även för riskhanteringen. Där arbetar brandingenjörer och brandinspektörer.

Ledningens uppdrag är att leda räddningsverket och producera stödfunktioner. Räddningsverkets ledning ansvarar för förvaltningen, till exempel personalfrågor och kundbetjäning.


Förvaltning

Vid Räddningsverket i Östra Nyland hör förvaltningen till ansvarsområdet räddningsverkets ledning.

Förvaltningschefen bland annat framställer budgetförslag, bokslut och den regionala räddningsnämndens föredragningslistor och protokoll. Förvaltningschefen fungerar som räddningsnämndens sekreterare. Till förvaltningschefens uppdrag hör även personalförvaltning, arbetsskydd, datasäkerhets- och dataskyddsfrågor samt koordinering av olika projekt.


Beslutsfattande

Verksamheten vid Räddningsverket i Östra Nyland styrs av Östra Nylands välfärdsområdes förtroendeorgan. Nämnden för beredskap och säkerhet behandlar även frågor som handlar om räddningsverkets verksamhet.

Nämndens medlemmar:

Ordinarie medlem Suppleant
Satu Lindgren (ordf.) Pamela Weckman
Christer Andersson (vice ordf.) Mikael Ahlfors
Nina Pauloaho Anne Penninkangas
Lennu Sajomaa Kirsi Toivola
Helene Liljeström Elin Andersson
Pia Baumgartner Sharie Sveholm
Roosa Lehtimäki Marika Hyväri
Jere Riikonen Antti Skogster
Janne Turunen Petri Hosiaisluoma
Mikael Karlsson Oscar Lökfors
Tom Sundbäck Christoffer Hällfors
Tuomo Repo Erkki Naumanen
Jenni Hovilehto Jari Oksanen

Forskning och studier

Om du vill idka forskning eller göra ett lärdomsprov vid Räddningsverket i Östra Nyland behöver du ett forskningstillstånd. Tillstånden beviljas av Östra Nylands välfärdsområde. Instruktioner om hur du ansöker om forskningstillstånd finns på välfärdsområdets webbplats:

Forskning och utveckling

Mer information

Peter Johansson
räddningsdirektör
tfn 020 1111 400 (växel)
peter.johansson@pelastustoimi.fi

Marjut Helske
förvaltningschef
tfn 020 1111 400 (växel)
marjut.helske@pelastustoimi.fi

(samtalspris 8,35 cent/samtal +16,69 cent/min)

Östra Nylands välfärdsområde

Räddningsverket i Östra Nyland är en del av Östra Nylands välfärdsområde.

 • www-sidor
 • växel 019 5600 100
 • kundrådgivning 019 5600 111